Powstaje międzynarodowa sieć przewodników natury

Północna Izba Gospodarcza w międzynarodowym partnerstwie z Niemiec i Litwy uczestniczy w projekcie SB Nature Guide Network, którego głównym celem jest stworzenie sieci przewodników turystyki przyrodniczej w regionie Południowego Bałtyku oraz opracowanie programu praktycznych szkoleń.

Autor

prestiz

Łącząc doświadczenia partnerów projektu
w szkoleniach przewodników w innych krajach, tworzymy ramowy profil szkoleń Przewodnika Przyrodniczego, który definiuje
te same wartości i oczekiwania, uwzględniając warunki ramowe danego kraju. Szkolenie obok powstającej sieci jest jednym z najważniejszych celów projektu – pozwala Przewodnikom Przyrodniczym opracować własne koncepcje wycieczek z praktyczną wiedzą
i umiejętnościami w tle, aby umożliwić ich komercjalizację w przyszłości. 

Dobrze funkcjonujące sieci powiązań międzynarodowych mogą zapewnić przewodnikom przyrody stabilną podstawę dla ich ofert
i działań. Z jednej strony tworzona jest sieć dla samych Przewodników Przyrody, która posłuży wsparciu, wymianie doświadczeń
i poszerzenia możliwości współpracy. Członkowie sieci skorzystają ze wspólnego marketingu, zintegrowanych systemów rezerwacji, a także międzynarodowej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń. 

Z drugiej strony pracujemy nad powstaniem bazy danych zawierającej informacje o przewodnikach z naszego regionu i nie tylko. Zależy nam na współpracy głównie z przewodnikami natury, z osobami posiadającymi wiedzę w dziedzinie przyrody i środowiska. W naszej bazie zamieszczone będą informacje o profilu działalności przewodnika oraz oferty wycieczek. Poszukujemy organizatorów m.in. spływów kajakowych oraz wycieczek rowerowych. Dążymy do tego, aby nasza baza zawierała jak najwięcej rzetelnych informacji, a naszym celem jest stworzenie dużej, rozpoznawalnej, międzynarodowej bazy przewodników. 

Naszym celem jest także wzmocnienie istniejących powiązań instytucji otoczenia kultury – władz lokalnych, stowarzyszeń turystycznych, organizacji pozarządowych i całego środowiska, które kształtują polityki, nadają ton zmianom i mają za zadanie wspierać ich rozwój.

Rozwój zawodu i oferty przewodników przyrodniczych znacząco przyczyni się do wzmocnienia sektora turystyki w całym regionie prowadząc do większej różnorodności i atrakcyjności oferty. To cały czas jeszcze niszowy i niedoceniany zawód w naszym regionie. Pomorze Zachodnie wraz z regionami Południowego Bałtyku, daje nieograniczone możliwości uprawiania tego rodzaju turystyki. Ostatnie doświadczenie z pandemią pokazuje, że ludzie coraz częściej mogą wybierać ten sposób spędzania wolnego czasu, na łonie natury z dala od tłocznych aglomeracji miejskich. Oprócz klasycznej oferty turystycznej – dzięki koncepcjom zbudowanych na międzynarodowych doświadczeniach Przewodnicy Przyrodniczy służą temu zapotrzebowaniu.

Projekt poprzez ofertę szkoleń oraz budowaną międzynarodową sieć powiązań i wzajemnych odziaływań ma szansę znacząco wpłynąć na podniesienie znaczenia, upowszechnienie i popularyzację rangi zawodu przewodnika przyrodniczego.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej inicjatywy i skorzystania z oferty szkoleniowej.

Więcej informacji udzieli Jacek Wójcik, e-mail: jwojcik@polnocnaizba.pl

 
1( 15)
Czerwiec'20
gajda