Czy Horum stanie się liderem światowej bankowości?

Pierwszy oparty o technologię blockchain mobilny i postcovidowy bank nowej generacji dla biznesu – tak definiuje się Horum, spółka która już niedługo wystąpi o licencję bankową i zmieni paradygmat bankowości. Na czym będzie polegać innowacyjność Horum Bank i czym będzie się różnić od tradycyjnych banków opowiadają w rozmowie z Prestiż – Biznes i Inwestycje, Robert Łasek, prezes zarządu i Damian Augustyn, Członek Zarządu Horum SA.

Autor

Jakub Jakubowski

Czym Horum Bank różnił się̨ będzie od tradycyjnych banków? 

Robert Łasek: Zaczęlibyśmy od tego, że nazywanie Horum jedynie bankiem jest błędnym myśleniem. Bankowość tradycyjna opiera się̨ o kilka głównych fundamentów, takie jak standardowe produkty bankowe oraz oparcie modelu biznesowego o przychody odsetkowe. Tworząc Horum chcielibyśmy te paradygmaty zburzyć i stworzyć model bankowy od nowa. Tworzony przez nas projekt to alternatywny model instytucji bankowej, opartej o trzy główne wyróżniki: wdrożenie najnowszych technologii, innowacyjne produkty, niedostępne w tradycyjnej bankowości, oraz model biznesowy, odmienny od jakiegokolwiek tradycyjnego banku. 

Horum Bank promowany jest jako pierwszy post-covidowy bank na świecie. Post-covidowy, czyli jaki?

Damian Augustyn: Koronakryzys zmienił na zawsze sposób, w jaki patrzymy na świat i biznes. Po pierwsze, ukazał jak ważna w dzisiejszym świecie jest możliwość efektywnego prowadzenia biznesu na odległość. Możliwość zdalnego podpisywania umów i mobilna bankowość są rozwiązaniami, które wyprą̨ tradycyjną bankowość́. 

Robert Łasek: Po drugie, kryzys spowodował istotne i długotrwałe obniżenie stóp procentowych. Bez wątpienia, banki są̨ niezbędne dla rozwoju gospodarki, natomiast tradycyjny model biznesowy banków, oparty o produkty depozytowe i kredytowe, odchodzi do lamusa. Banki muszą znaleźć odpowiedź na pytanie jakie potrzeby mają klienci w nowych realiach, a Horum ma odpowiedź na to pytanie. 

Jaka jest zatem odpowiedź?Damian Augustyn: Biznes musi być elastyczny, a potrzeba zaspokojona bardzo szybko. Czas jest kluczowy, a technologia potrafi ten czas zaoszczędzić. Klient potrzebuje natychmiastowego dostępu różnych usług biznesowych, do kapitału, a transfer pieniądza musi być nie tylko bezpieczny, ale też szybki. Na efektywność́ biznesu wpływa też tzw. papierologia. Horum daje możliwość zawarcia ważnej umowy na odległość, a proces jej formalizowania będzie natychmiastowy. Świat jaki znamy się̨ zmienia, to nie jest ewolucja, a wręcz rewolucja, której Horum wychodzi naprzeciw. 

Horum zrywa z paradygmatem tradycyjnej bankowości, niemniej oczywiście pewne usługi i produkty znane z tradycyjnego banku będą̨ oferowane. Co konkretnie?

Robert Łasek: Horum będzie oferowało wszystkie usługi znane z tradycyjnej bankowości. To co wyróżnia projekt, to dodatkowe produkty, których tradycyjne banki nie posiadają, takie jak smart contracty i tokeny, innowacyjny, odporny na niskie stopy procentowe model biznesowy oraz szerokie zastosowanie blockchain, machine learning oraz sztucznej inteligencji.

Dziury w systemach, ataki hakerskie, włamania na konta klientów, włamania do systemów bankowych, gigantyczne wycieki loginów i haseł to chleb powszedni w tradycyjnej bankowości. Czy Horum to odpowiedź na te problemy? 

Damian Augustyn: zagadnienie bezpieczeństwa ma w Horum najwyższy priorytet, dlatego wykorzystujemy technologię blockchain, która jest jedną z najbezpieczniejszych technologii. dane są zawarte w rozproszonej sieci, przez co uniemożliwione jest zhackowanie ich tradycyjnymi metodami, a wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji skutecznie obniża ryzyko fraudów. Przygotowujemy się również do wdrożenia najnowszych technologii, w tym technologii kwantowej do zarzadzania i ochrony danych. 

Czym jest technologia blockchain i jak ją można wykorzystać w finansach i bankowości?

Robert Łasek: Blockchain jest to swoisty zdecentralizowany i rozproszony rejestr transakcji w rozproszonej infrastrukturze sieciowej. W prostych słowach, jest to nowa technologia pozwalająca na maksymalnie bezpieczny zapis danych. Transakcje zapisane w łańcuchu bloków są nieodwracalne i nie da się ich złamać. Węzły blockchain natychmiast odkrywają próbę nieautoryzowanej transakcji i nie uwzględniają jej w łańcuchu. Blockchain wpłynie na procedury potwierdzania danych, wzajemnych rozliczeń, a obsługa transakcji będzie bezpieczna, szybka i efektywna. 

Damian Augustyn: Trwają̨ też prace nad wykorzystaniem łańcucha bloków jako księgi rachunkowej w bankowości, w systemie uwierzytelniania dokumentów, jako podpisu cyfrowego w administracji państwowej i zapisu notarialnego. Wszystkie transakcje mogą̨ odbywać́ się̨ poza systemem - pomiędzy stronami transakcji, bez udziału instytucji zaufania publicznego. Zgodnie z opracowaniem Accenture, jednego z największych na świecie przedsiębiorstw outsourcingowych i konsultingowych w dziedzinie zarządzania i technologii, dzięki implikacji technologii blockchain w banku, następuje redukcja kosztów między 30% a nawet 70% w niektórych obszarach, w stosunku do tradycyjnych banków. 

Na czym Horum Bank będzie zarabiał?

Robert Łasek: Innowacyjność Projektu Horum Bank polega na tym, że jako pierwszy Bank na świecie opieramy swój model biznesowy głównie o przychody pozaodsetkowe. Horum działać będzie w oparciu o Model Federacyjny i oferować będzie nowoczesne produkty bankowe oraz subskrypcje usług biznesowych, które od abonamentu odróżnia brak konsekwencji formalnoprawnych po zaprzestaniu w dowolnej chwili korzystania z usługi banku. 

Zanim porozmawiamy o tych nowoczesnych produktach bankowych, wyjaśnijmy czytelnikom na czym polega Model Federacyjny?

Damian Augustyn: Model Federacyjny polega na stworzeniu ekosystemu usług biznesowych partnerów Horum w jednym miejscu, w ramach stałego abonamentu Horum. Tych usług będzie sporo, chcemy dać klientom szeroki zakres możliwości, bo przecież każdy biznes ma inne potrzeby, zaczynając od księgowości i usług prawnych, a kończąc na takich produktach, jak karty paliwowe oraz organizacja podróży służbowych. Dzięki temu tworzony jest marketplace dla usług biznesowych. Takie rozwiązania już̇ teraz upowszechniają̨ się̨ w ofercie usług B2C, czego przykładem jest Marketplace Facebooka, natomiast nie są̨ jeszcze upowszechnione na rynku B2B. 

Jakiego rodzaju usługi biznesowe będą dostępne w modelu federacyjnym Horum i jak zamierzacie przedsiębiorcom ułatwić korzystanie z tych usług? 

Robert Łasek: Model Federacyjny zrzesza partnerów Banku. W ramach Platformy Horum klient będzie miał dostęp do wszelkiego rodzaju usług do umożliwiających prowadzenie i zarządzanie swoim biznesem oraz również w erze post-covidowej obsługi biznesu zdalnie. W Horum stworzyliśmy ideę i pojęcie Business Distancing, wokół którego dajemy naszym klientom możliwość zdalnej obsługi ich biznesów. Mamy tu na myśli zawieranie, negocjowanie i podpisywanie umów biznesowych na platformie Horum z dowolnego miejsca na świecie. Korzyścią dla klienta będzie optymalizacja kosztów, ponieważ wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu, w jednym abonamencie indywidualnie dostosowanym do potrzeb klienta. Wdrożenie usługi „Business Distancing” rozpoczniemy jeszcze w fazie pre-bankingu na platformie Horum. 

Przejdźmy zatem do nowoczesnych produktów bankowych, które Horum będzie oferował klientom. Mowa o smart contractach i tokenach. Zacznijmy od tych ostatnich. Czym są tokeny? 

Damian Augustyn: Tokeny są przeniesieniem do wartości cyfrowej dowolnego aktywa. Przy czym tokena nie można mylić z kryptowalutami, pomiędzy tymi dwoma cyfrowymi aktywami występuje wiele różnic. Tokenizacja to krok naprzód w kierunku upowszechnionego już obrotu kryptowalutami, pozwalający na bezpośrednie nadanie wartości cyfrowej każdej rzeczy, która ma wartość w moim biznesie. W odróżnieniu od kryptowalut, tokeny będą funkcjonowały na rynku regulowanym i w ciągu najbliższych kilku lat upowszechnią się o wiele bardziej niż jakikolwiek inny pieniądz cyfrowy.

Robert Łasek: Nasza opinia na ten temat może nie mieć znaczenia, ale opinia Jaya Claytona, przewodniczącego amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd liczy się o wiele więcej i mówi to samo: z czasem wszystko zostanie stokenizowane. Stokenizować można dowolne aktywo – akcje, obligacje, papiery dłużne, wierzytelności, a nawet walutę. Tokeny mogą być środkiem płatniczym, udziałem w spółce, prawem do dywidendy, udziałem w nieruchomości, czy też sposobem na pozyskanie kapitału na projekt biznesowy. Dzięki emisji tokenów przez Horum, damy małym i średnim przedsiębiorcom alternatywną do kredytów, tańszą formę finansowania. 

Jak to w praktyce będzie działało?

Damian Augustyn: Bardzo prosto. Token będzie stanowił skrzyżowanie papieru wartościowego i kuponu lojalnościowego. Na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym odbyła się dyskusja na temat tego, jakie aktywa mogą być tokenizowane, z przykładami od akcji, aż po posiadanie ułamka dzieła sztuki autorstwa Andy'ego Warhola. Te, które wzbudziły najwięcej dyskusji, to np. tokeny umożliwiające rolnikom pozyskanie finansowania poprzez sprzedaż przyszłych plonów lub gwiazdom sportu sprzedaż prawa do swojego wizerunku. Jesteśmy przekonani, że tokenizacja będzie stanowiła ogromną gałąź rynku i Horum będąc pionierem jest w stanie zdobyć większą część tego rynku.

Jak przedsiębiorca mógłby wykorzystać tokenizację w swoim biznesie?

Damian Augustyn: Wyobraźmy sobie sytuację, w której mam dochodowy biznes i chcę stworzyć kolejną linię produkcyjną. Nie mam na to pieniędzy, więc szukam inwestorów. W tym celu emituję token (gwarantem emisji jest instytucja bankowa), co stanowi świetną alternatywę finansowania działalności z innego źródła niż poprzez kredytowanie. 

Robert Łasek: Na realnym przykładzie – jestem deweloperem i robię przedsprzedaż mieszkań. Moimi klientami są zarówno klienci, którzy kupują mieszkania dla siebie, jak i inwestorzy indywidualni. Nie każdy inwestor ma jednak wolne środki by „za jednym razem” zainwestować w mieszkanie o wartości np. 300.000 PLN. Jako deweloper mogę w takim razie wyemitować tokeny bankowe, które będą reprezentowały wartość mieszkania. Tokenizacja może przekształcić to mieszkanie w 300 tysięcy tokenów (liczba jest całkowicie dowolna, mogliśmy wydać 3 miliony tokenów), gdzie każdy token stanowi 0,001% udziału w mieszkaniu. Możemy wtedy wydać token na platformie Horum, gdzie klient mógłby w płynny sposób handlować tokenem. Kupując jeden token, posiadasz 0,001% aktywów mieszkania. Jeśli kupisz 150 tysięcy tokenów, posiadasz 50% aktywów. A jeśli miałbyś kupić wszystkie 300 tysięcy tokenów, posiadasz 100% aktywów. 

Jakie to daje możliwości zarówno deweloperowi, jak i inwestorowi?

Damian Augustyn: Dzięki takiemu rozwiązaniu deweloper mógłby dotrzeć do grupy klientów obecnie niedostępnych – inwestorów indywidualnych chcących inwestować w nieruchomości, ale nie posiadających odpowiednio zasobnego portfela. Co więcej, deweloper mógłby na podanym przykładzie zarobić dwa razy. Budując nieruchomość komercyjną (galerię, hotel, condohotel, biurowiec, etc.) tokeny mogłyby, oprócz prawa do aktywów, dodatkowo dawać nabywcom prawa do określonego zysku z zarządzania nieruchomością – tylko od kreatywności dewelopera zależy, jak bardzo atrakcyjną ofertę dzięki tym możliwościom stworzy. Ale emisja tokenów to nie tylko okazja dla deweloperów. Wyobraźmy sobie, że prowadzę inwestycję związaną z branżą energetyczną – tworzę i sprzedaję farmy fotowoltaiczne. Emitując token, sprzedawałbym klientom nie tylko możliwość skorzystania z udziału w zyskach z farmy, ale mógłbym dać dodatkowe benefity – takie jak np. rabaty na realizację instalacji fotowoltaicznych lub rabaty na energię. Podsumowując – tokenizacja to alternatywna forma finansowania i okazja do stworzenia ofert alokacji kapitału, niedostępnych nigdy wcześniej.

Czym są smart contracty?

Damian Augustyn: Smart contract to – jak sama nazwa wskazuje – inteligentna umowa. Definicję tego, czym jest inteligentny kontrakt podzielę na dwa komponenty. Pierwszy - inteligentny kontrakt jest reprezentacją w blockchain tradycyjnej umowy wraz z kontrahentami, prawami, obowiązkami i wynagrodzeniem przekazywanym między tymi kontrahentami. Drugi - inteligentne umowy pozwolą na wykonanie części lub całości praw i obowiązków umownych przy mniejszym nadzorze i zarządzaniu ludzkim. Oznacza to, że zostaną zautomatyzowane zadania związane z realizacją umowy, które obecnie wymagają nadzoru ludzkiego i są kosztowne. Warunki umowy zapisywane są bezpośrednio w podstawowym kodzie łańcucha bloków, co zwiększa integralność tych warunków. Każda ze stron smart kontraktu po jego wejściu w życie może być pewna, że jeśli warunki nie zostaną spełnione, to zapisy umowy nie zostaną spełnione i transakcja nie dojdzie do skutku.

Jak to działa w praktyce?

Robert Łasek: Dziś, zawierając umowę̨ musimy iść do prawnika lub notariusza, musimy to spotkanie zaplanować z wyprzedzeniem i za nie zapłacić. Otrzymanie finalnego dokumentu wymaga od nas czasu i pieniędzy. W sytuacji pandemii covid-19 jest to nie tylko utrudnione, ale i ryzykowne. Dzięki smart contractom dostarczanym przez Horum zarówno utworzenie umowy, negocjacje jej warunków z kontrahentem, jak i jej podpisanie możemy zrobić zdalnie. Tradycyjna umowa zostaje tłumaczona na umowę opartą na kodzie i jest wykonana na platformie cyfrowej. Platforma Horum będzie automatycznie weryfikować dostarczone dokumenty, sporządzać treść umowy, przesyłać ją do podpisu kontrahentowi. Zdecentralizowany system przechowywać będzie każdą̨ wprowadzoną zmianę̨ w treści dokumentu, co zagwarantuje bezpieczeństwo, transparentność i niezmienność. Inteligentne kontrakty oraz zastosowanie technologii blockchain przez Horum zapewnią naszym klientom wydajność, zysk i bezpieczeństwo umów. 

Czy w Polsce lub na świecie działa już podobna instytucja do Horum Bank? 

Damian Augustyn: Technologie, o których mowa są już implementowane w wielu instytucjach. To nie tylko niszowi producenci, ale też wielkie potęgi, takie jak JP Morgan, który wprowadza własną walutę cyfrową, a nawet instytucje państwowe, które implementują technologie blockchain, tak jak zrobił to ostatnio Bank Centralny Singapuru, pozwalając na handel giełdowy stokenizowanymi papierami wartościowymi. Problemem w przypadku innych instytucji są przestarzałe systemy. To co wyróżnia natomiast projekt Horum Bank to fakt, że nie ma obecnie na świecie banku, który w równie zaawansowany sposób wdraża technologię blockchain oraz sztucznej inteligencji do swoich rozwiązań. Dzięki temu przewaga technologiczna jest kluczowym czynnikiem sukcesu projektu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Horum ma szansę osiągnąć światowy sukces. 

Jak mocno jest rozwinięta technologia blockchain, smart contracty i tokenizacja na świecie? Czy świat finansów wykorzystuje te technologie?

Robert Łasek: Technologia blockchain początkowo wykorzystywana była przez niewielką garstkę pasjonatów, by wraz z upowszechnieniem kryptowalut wejść na stałe do świata finansów. Obecnie znajduje coraz większe zastosowanie na całym świecie, w takich branżach jak bankowość, logistyka i medycyna. Jest sporo przykładów udanych wdrożeń technologii blockchain, np. tegoroczna emisja stokenizowanych monet przez Bank Centralny Litwy, pozwolenie na handel papierami wartościowymi przez Singapurski Bank Centralny oraz działania mające na celu obrót papierami wartościowymi w formie stokenizowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Damian Augustyn: Jak podaje Gartner, niezależne, amerykańskie przedsiębiorstwo analityczno-badawcze specjalizujące się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania technologiami, znakomita większość zastosowań blockchain w biznesie i bankowości, jest jeszcze przed nami i zmaterializuje się w najbliższych pięciu latach.

Kto tworzy Horum Bank?

Robert Łasek: Horum Bank jest tworzony przez zespół ekspertów z branży finansowej, bankowej oraz technologicznej, którzy tworzą trzon Projektu. Na czele projektu stoję ja, Robert Łasek, doświadczony menadżer ze ścieżką kariery w branży finansowej. Byłem m.in. dyrektorem ds. strategii i rozwoju w domu maklerskim TeleTrade oraz dyrektorem zarządzającym funduszu Wolfs Private Equity. Jestem też członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Zespół ekspercki to osoby ze świata bankowości i technologii – m.in. Jacek Obłękowski, wieloletni wiceprezes PKO BP, Marzena Sokołowska, która z sukcesami przez wiele lat tworzyła w Asseco systemy bankowe dla większości polskich banków, Aleksandra Popiereczna odpowiadająca za biznes i produkty, a także światowej klasy ekspert w dziedzinie blockchain, prof. Krzysztof Piech, który wspomaga projekt od strony merytorycznej. Projekt to także jego partnerzy, uznani liderzy branży technologicznej i finansowej. Należałoby tu wymienić chociażby dostawców technologicznych, na czele z IBM – najlepszym i najbezpieczniejszym dostawcą technologii blockchain dla bankowości. 

Horum SA

Horum SA to instytucja finansowa nowej generacji. W Horum dokonasz płatności, zrobisz przekaz pieniężny, a także skorzystasz z szeregu innowacyjnych produktów czy innych usług finansowych z wiodących trendów świata finansów. Rozumiemy jak ważne jest bezpieczeństwo środków finansowych naszych Klientów, dlatego budując platformę̨ wykorzystamy technologię blockchain, uzupełniając ją o najwyższe standardy bezpieczeństwa występujące w sektorze bankowym. Poprzez współpracę z partnerami biznesowymi z różnych branż̇, Klient w ramach Horum, będzie miał dostęp do usług takich jak np. usługi prawne, podatkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, media, itd., a wszystko to z poziomu jednej aplikacji działającej 24/7/365. Cały bank w Twojej kieszeni! 

Tak jak kiedyś́ Internet zmienił na lepsze możliwość komunikowania się̨ globalnie, tak Horum stworzy wokół siebie środowisko biznesowe wspierające rozwój biznesu i networking. Zaawansowane systemy wkomponowane w strukturę̨ budowanego Banku pozwolą̨ na efektywną i bezpieczną interakcję pomiędzy członkami społeczności. Umożliwią także prowadzenie działalności bez zbędnej papierologii czy formalizmu oraz na wykonywanie szybkich
i efektywnych przelewów międzynarodowych. 

5( 19)
Grudzień'20