Dywersyfikacja czy koncentracja

Chociaż dywersyfikacja jest dobrym sposobem na zachowanie bogactwa, koncentracja jest często lepszym sposobem na zbudowanie majątku. Zatem dywersyfikacja czy koncentracja? Odpowiedź jest prosta – wszystko zależy od osobistych celów i potrzeb finansowych indywidualnego inwestora.

Autor

Robert Kośka

Podstawy finansów zalecają inwestowanie w zdywersyfikowany portfel. Uważa się, że dywersyfikacja ogranicza zarówno ryzyko, jak i jego zmienność. Taki portfel może obniżyć ogólny poziom ryzyka, ale też zmniejsza potencjalne zyski. A im szerszy portfel inwestycyjny, tym bardziej jest prawdopodobne, że będzie on odzwierciedlał wyniki całego rynku. Ponieważ wielu inwestorów dąży do pokonania rynku, może zechcieć rozważać kwestię jego koncentracji. 

Jest kilka sposobów na dywersyfikację. Można inwestować w kilka różnych klas aktywów lub w różnych sektorach. Posiadanie funduszy technologicznych, jak i surowcowych zapewnia większą dywersyfikację niż posiadanie tylko funduszy technologicznych. W zróżnicowaniu pomaga inwestowanie w fundusze rynków zagranicznych, a także w te o różnych strategiach, takich jak akcje wzrostowe lub inwestujące w wartość. Najwyższy poziom dywersyfikacji można osiągnąć inwestując w różne klasy aktywów. Obligacje są znacznie mniej zmienne niż akcje, a obligacje skarbowe często rosną, gdy akcje spadają. Towary to kolejna znacząca klasa aktywów o innym wzorcu zwrotu.

Właściwa dywersyfikacja zależy od osobistych celów, tolerancji ryzyka i preferowanych strategii inwestycyjnych, które trzeba rozważyć w spersonalizowanych ramach. Zróżnicowanie inwestycji obniża ogólny poziom zmienności i potencjalne ryzyko. Kiedy inwestycje w jednym obszarze osiągają słabe wyniki, inne pozycje w portfelu mogą równoważyć straty. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy inwestorzy posiadają aktywa ujemnie skorelowane. Znaczna dywersyfikacja stanowi też problem i może mieć niekorzystny wpływ na portfel inwestycyjny. Szeroko dywersyfikacja wymaga dodatkowej pracy, aby uzyskać równowagę portfela.
Gdy już się ją osiągnie, problemem jest jego monitorowanie. Zwiększa to ryzyko, ogranicza potencjalne zyski i przynosi w efekcie przeciętne wyniki. Portfele inwestycyjne dające najwyższe zwroty inwestorom, zwykle nie są bardzo zróżnicowane.

Pozycje skoncentrowane w konkretnych akcjach lub sektorach znacznie zwiększają majątek. Taka pozycja pozwala też lepiej monitorować jakość jego lokat. Najlepszą ścieżką dla inwestora może być dążenie do niewielkiej różnorodności, koncentrując się przede wszystkim na wyborze inwestycji wysokiej jakości. Inwestycje te należy wybierać przy użyciu preferowanej strategii, takiej jak inwestowanie we wzrost, dochód lub w wartość. Ważna jest również osobista tolerancja ryzyka i ogólne cele inwestycyjne. Przy tworzeniu portfela inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę poziom dywersyfikacji, lecz nie powinien on być najważniejszym czynnikiem. Głównym celem portfela inwestycyjnego powinno być zawsze zaspokajanie osobistych celów i potrzeb finansowych indywidualnego inwestora.

5( 19)
Grudzień'20