Hanna Mojsiuk. Musimy dbać o przedsiębiorców

Rozmowa z Hanną Mojsiuk – prezesem szczecińskiej Północnej Izby Gospodarczej, największej organizacji samorządu gospodarczego w Polsce o funkcjonowaniu izby i biznesu oraz jak pomagać przedsiębiorcom w czasie pandemii.

Autor

Dariusz Staniewski

galeria

Została Pani prezesem PIG w październiku tego roku. Zbiegło się to z bardzo trudnym okresem dla biznesu. Jaka jest Pani wizja działalności tej największej organizacji samorządu gospodarczego w Polsce? Jakie cele chce Pani osiągnąć w trakcie swojej prezesury?

W tym szczególnym okresie, który zapewne szybko się nie skończy, przede wszystkim musimy dbać o interesy przedsiębiorców i docierać z ich głosem i potrzebami do decydentów politycznych na wszystkich poziomach władzy, zarówno samorządowej, jak i rządowej. Chcemy więc reprezentować biznes jako całość, ale i poszczególne branże z osobna, gdyż obecna sytuacja różnie na nie oddziałuje. Ważne jest aby pilnować wdrażanych rozwiązań i apelować, by były możliwie najlepsze. Ponadto cały czas w ramach Izbowego Pakietu Wsparcia pomagamy przedsiębiorcom udzielając porad prawnych, podatkowych, finansowych, dotacyjnych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i wielu innych. Podczas drugiej fali epidemii ograniczamy eventy i spotkania bezpośrednie, ale nie rezygnujemy z działalności. Przenosimy się w większości do aktywności on-line i jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorców cały czas. Ponadto, jako jedna z największych organizacji tego typu w Polsce, chcemy nadal się rozwijać. Tworzyć nowe inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia współpracując z innymi organizacjami, urzędami i uczelniami. Chcemy być organizacją opiniotwórczą o zasięgu krajowym, będącą blisko spraw przedsiębiorców i mówiącą ich głosem. Przed nami z pewnością wiele wyzwań. Jednak będąc razem, solidaryzując się w jedności  z pewnością im sprostamy.

PIG wysłała ostatnio do premiera rządu RP 27 postulatów ratowania gospodarki. To głos lokalnego biznesu, czy tez powstawały one w ramach jakichś szerszych konsultacji biznesowych? 

Postulaty wysłane ostatnio do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, podobnie jak wiele innych wysyłanych do przedstawicieli władz i instytucji publicznych opracowujemy przede wszystkim w ramach konsultacji z naszymi członkami i przedstawicielami różnych branż oraz sektorów. Współpracujemy także z innymi organizacjami biznesowymi, w tym także branżowymi, tak by nasze postulaty były faktycznie odzwierciedleniem najpilniejszych potrzeb. Następnie są one przygotowywane przy udziale naszych ekspertów działających w ramach Izbowego Pakietu Wsparcia, prawników, ekonomistów i finansistów, specjalistów
od ubezpieczeń społecznych i wielu innych. Nad postulatami, pracujemy w zasadzie permanentnie od początku pandemii, odpowiadając i stosownie reagując na pojawiające się kolejne wersje Tarczy Antykryzysowej, czy inne propozycje rządu. Nie tylko pomocowe, bo należy zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad kilkoma ustawami nakładającymi na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki i koszty, bądź ograniczające ich swobodę działania. Co w obecnym czasie, nie tylko nie pomaga, ale przede wszystkim mocno szkodzi gospodarce, firmom i pracownikom. 

Czy jest już może jakaś odpowiedź ze strony rządu i premiera?

Na część naszych propozycji  otrzymaliśmy już odpowiedzi. W niektórych kwestiach jest nić zrozumienia, w innych mamy odmienne stanowiska. Udało się na przykład przywrócić przed świętami handel i tutaj chcemy pochwalić nasz rząd za dobrą decyzję. Walczymy natomiast nadal o branżę HoReCa, rozrywkę, transport, fitness oraz o wycofanie się z opodatkowania CIT spółek komandytowych, czy planu wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej. W ostatnim czasie  rozpoczęliśmy współpracę  z panem Adamem Abramowiczem – Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, wstępując do Rady Przedsiębiorców, gdzie mamy możliwość  bardzo aktywnego uczestnictwa w przedstawianiu bezpośrednio do decydentów propozycji rozwiązań dla naszych przedsiębiorców. 

Jak Pani zdaniem będzie wyglądał biznes w Szczecinie i regionie w najbliższych miesiącach?

Niestety, z uwagi na podtrzymanie obowiązywania obostrzeń, dalsze zamknięcie szkół i wielu branż, nadal będziemy świadkami soft lockdownu, który niewątpliwie będzie negatywnie oddziaływał na gospodarkę regionu. Są naturalnie branże, które sobie nieźle lub bardzo dobrze radzą, tj. IT, e-commerce, czy produkcja – choć w tym wypadku, zgodnie z najnowszymi danymi GUS, następuje ostre hamowanie dynamiki wzrostu. Z uwagi na fakt, iż nie będzie w tym roku Świąt Bożego Narodzenia takich jak zwykle, nie będzie Sylwestra i nie będzie ferii zimowych, będziemy wszyscy odczuwać efekty spowolnienia gospodarczego. Zmniejszy się konsumpcja dóbr i usług, a inflacja będzie pozostawała na wysokim poziomie. Przyczyn wzrostu inflacji w Polsce jest obecnie wiele, ale najbardziej kluczowy jest wzrost kosztów działalności firm. W ostatnich latach przedsiębiorcy, zwłaszcza usługodawcy, musieli zmierzyć się z gwałtownymi podwyżkami cen prądu, niedoborem siły roboczej, który podbijał wynagrodzenia, a także z nieproporcjonalnie wysokim wzrostem płacy minimalnej, który wymusił dawanie podwyżek osobom najmniej zarabiającym, co pociągnęło za sobą roszczenia płacowe osób o wyższych pensjach. Dobra koniunktura powstrzymywała jednak wzrost cen, gdy nadszedł kryzys ceny wystrzeliły na dobre. To wszystko nie wróży dobrze, na najbliższe miesiące. Należy jednak pamiętać, że po kryzysie zawsze musi nastąpić odbicie. Miejmy zatem nadzieję, że ono nadejdzie szybko.

PIG jest także organizacją integrującą biznes, jest katalizatorem pewnych działań na rzecz np. lokalnego środowiska gospodarczego. Czy wszystkie dotychczasowe inicjatywy jak np. szkolenia, konkursy dla przedsiębiorców oraz dla uczniów i studentów, akcje społeczne, wspólne projekty biznesowe będą kontynuowane? Czy może pandemia wymusi pewne ich ograniczenie?

Północna Izba Gospodarcza jest przede wszystkim, w tym szczególnym czasie, organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców. W ramach naszej Izby działamy na rzecz tworzenia warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspierania inicjatyw gospodarczych, promowania uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działania na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów. Współpracujemy z administracją rządową i samorządową, organizacjami lub ośrodkami oświatowo - naukowymi i kształcenia zawodowego  z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji rynkowej oraz wymaganiom przyszłości. Delegujemy swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmujących się problematyką gospodarczą i rynku pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu pomagamy rozwiązywać problemy przedsiębiorców, doradzamy, szkolimy, reprezentujemy środowisko, nagradzamy najaktywniejszych, współpracujemy z podobnymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Przede wszystkim stawiamy na cyfryzację, digitalizację i organizujemy szkolenia w tym zakresie. Warto więc działać z nami i się szkolić wspólnie i być po prostu razem. Nasza dotychczasowa działalność będzie nie tylko kontynuowana, ale też zintensyfikowana. Jak w biznesie, tak i w naszej organizacji, najważniejsze
to być elastycznym i dostosować się do panujących warunków. Dziś, choć biuro Izby jest czynne cały czas i otwarte na przedsiębiorców, to większość naszych działań odbywa się online, zarówno szkolenia i warsztaty, spotkania, obrady komisji i rad czy wydarzenia biznesowe i kulturalne. W listopadzie zakończyliśmy konkurs BusinessAct dla młodzieży, jesteśmy współorganizatorem wraz z CSL kolejnej edycji „To share knowledge and experience” czy aż czterodniowego Baltic Business Forum online. W grudniu organizujemy wydarzenie Izba dla Biznesu, podczas którego uhonorujemy najbardziej społecznie odpowiedzialne firmy, nagrodzimy laureatów konkursu Diamenty Pomorza organizowanego wspólnie z Funduszem Pomerania i wysłuchamy pięknego koncertu online. Korzystając z okazji chciałabym życzyć wszystkim dużo zdrowia, optymizmu i wiary, że przezwyciężymy wszelkie trudności wspólnie. 

Dziękuję za rozmowę.

 
5( 19)
Grudzień'20