Złoto - panaceum na złe (i dobre) czasy

Gdy sytuacja na światowych rynkach staje się niepewna, zaczynamy poszukiwać bezpiecznych rozwiązań dla utrzymania swojego majątku. Decydujemy się wówczas na bezpieczne lokaty, jak np. zakup złota i metali lokacyjnych. To sprawdzony sposób na przetrwanie kryzysu, kiedy świat znajduje się na zakręcie.

 

Autor

prestiz

Ostatnie miesiące napawają nas wszystkich lękiem o przyszłość. Sytuacja polityczna i ekonomiczna budzi nasz niepokój, a co za tym idzie zaczynamy myśleć innymi kategoriami. Jeszcze rok temu planowaliśmy zagraniczne wyjazdy, inwestycje w nieruchomości czy zakup nowego samochodu. Aktualnie większą wagę przywiązujemy do alternatywnych aktywów, które jasno kojarzą nam się z bezpieczeństwem. Mimo że żadna branża nie jest wolna od kryzysu, to istnieją formy zabezpieczenia kapitału odporne na jego negatywne wpływy. 

Historia zatacza koło i pokazuje nam, że złoto należy do aktywów najwyższej jakości, bo jest płynne i materialne. Podczas ostatniego wielkiego kryzysu finansowego jego cena wrosła w ciągu trzech lat o około 120 procent. Takich cech nie posiadają łącznie ani nieruchomości, ani papiery wartościowe. Te pierwsze są wprawdzie materialne, ale nie są płynne, te drugie są płynne, ale nie są materialne. Niejednokrotnie przekonujemy się, że realna wartość majątku zgromadzonego w złocie nie ulega deprecjacji podczas kryzysu. 

Globalna waluta

Złoto pełni funkcję uniwersalnej waluty, bo może być w każdej chwili wymienione na:

  • środek płatniczy,
  • dobra materialne,
  • usługi niezbędne do egzystencji w krytycznych czasach. 

Akceptowane jest na całym świecie, bez względu na ustrój polityczny, światopoglądowy czy poziom rozwoju kraju. W przeciwieństwie do walut, które mogą być produkowane bez limitu, ilość dostępnego złota może rosnąć tylko w wyniku ograniczonej produkcji kopalń. Kruszec ten wielokrotnie sprawdził się jako bezpieczna przystań (ang. safe haven) w trudnych czasach.

Bezpieczna przystań w trudnych czasach

Dziś świat stanął w obliczu katastrofy ekonomicznej i humanitarnej na niespotykaną od dziesięcioleci skalę. Ta nowa sytuacja zaskoczyła wszystkich, krzyżując prognozy wzrostu gospodarczego a także nasze osobiste plany. Doprowadziła do masowych zachorowań i zgonów. Chaotyczne, nieracjonalne działania rządów, w tym nieprzemyślane restrykcje, paraliżują gospodarkę i życie społeczne. Spada produkcja, rośnie bezrobocie i w konsekwencji ubóstwo. Wbrew podstawom ekonomii banki centralne emitują pieniądze bez pokrycia, zwiększając bazę monetarną, jednocześnie utrzymując niskie stopy procentowe, co przyczynia się do wzrostu inflacji. 

Obecna sytuacja jasno dowodzi, że warto gromadzić bezpieczne aktywa, niewrażliwe na złą koniunkturę, bo tylko w ten sposób zabezpieczymy się przed drastycznym pogorszeniem jakości życia w trudnych czasach. Dziś trudno snuć dobre prognozy dla gospodarki. W takiej sytuacji należy postrzegać złoto, jako ważny składnik majątku, który ochroni nas w trudnych latach.

 
Mennica Mazovia Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 85/8
Szczecin

Tel.: 91 425 80 20
email: info@mennicamazovia.pl

 
5( 19)
Grudzień'20