Pomorze zachodnie liderem zielonej energii

Boom na fotowoltaikę trwa. Pomimo pandemii koronawirusa jest to wciąż najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce – w 2020 roku zanotował kolejny rekord w przyroście nowych mocy. Coraz śmielej inwestują w niego zarówno osoby prywatne, jak i firmy, również na Pomorzu Zachodnim. Warto jednak wiedzieć, że nasz region stawia na rozwój całego sektora OZE i jest w tej dziedzinie krajowym liderem. 

Na koniec stycznia 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4115,2 MW. Oznacza to wzrost o 250,3 proc. w stosunku do stycznia 2020 r. Natomiast przez cały styczeń 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o 155 MW. Powstało 18 596 szt. nowych instalacji PV, co stanowi ponad 99 proc. wszystkich instalacji OZE zbudowanych w styczniu 2021 r.

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki

Według szacunków portalu WysokieNapiecie.pl łączna wartość inwestycji w fotowoltaikę w Polsce wyniosła w 2020 roku ok. 10 mld zł, z czego aż 6,5 mld zł wydały gospodarstwa domowe, a ok. 3 mld zł firmy i samorządy. Rok 2020 był rekordowy pod względem rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Raport stowarzyszenia SolarPower Europe wskazuje, że przyrost nowych mocy instalacji PV wyniósł 2,2 GW, czyli dwukrotnie więcej niż w roku 2019. Jest to czwarty rezultat w Unii Europejskiej. 

Jak czytamy na blogu asenergy.pl, prognozy na kolejne lata są równie optymistyczne. Instytut Energetyki Odnawialnej w opublikowanym w czerwcu 2020 roku raporcie przewiduje, że w 2023 roku moc instalacji fotowoltaicznych osiągnie 6,6 GW. Z kolei w 2025 roku wartość ta może wynieść 7,8 GW – tym samym już za 4 lata uzyskalibyśmy moc PV założoną na rok 2030 w Krajowym Planie Działań na Rzecz Energii i Klimatu. 

Największy udział w rozwoju fotowoltaiki mają obecnie mikroinstalacje, co wskazuje na dużą aktywność klientów indywidualnych i biznesowych. Raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV informuje, że w I półroczu 2020 r. liczba nowych mikroinstalacji PV wyniosła 112 420 o łącznej mocy 774,1 MW – jest to wartość o 13% wyższa niż moc mikroinstalacji przyłączonych w całym roku 2019. Pod koniec czerwca na terenie naszego kraju pracowało 274 447 mikroinstalacji PV o sumarycznej mocy 1,81 GW. Na taki efekt niewątpliwie miał wpływ program Mój Prąd, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Jego łączny budżet wyniósł 1,1 mld zł, co pozwoli wesprzeć 220 tys. gospodarstw domowych.

Energia wiatrowa przoduje

Odnawialne źródła energii są również szansą zrównoważonego rozwoju regionu. Województwo zachodniopomorskie oferuje szczególnie dogodne warunki do pozyskiwania prądu z zestawu wydajnych ogniw fotowoltaicznych. Roczny poziom nasłonecznienia w tym regionie jest jednym z wyższych w Polsce i przekracza 1200 kWh/m2. Gwarantuje to wysokie uzyski energii fotowoltaicznej i duże, miesięczne oszczędności.

Ale to nie fotowoltaika dominuje w regionie, jeśli chodzi o Odnawialne Źródła Energii. Na Pomorzu Zachodnim dominuje energetyka wiatrowa z mocą zainstalowaną około 1500 MW, co sprawia, że województwo zachodniopomorskie jest krajowym liderem w wykorzystaniu potencjału energetyki wiatrowej. Szczególnie w pasie nadmorskim i w bezpośrednim jego sąsiedztwie panują najlepsze w Polsce warunki wiatrowe. Moc zainstalowana w farmach wiatrowych w województwie zachodniopomorskim stanowi 1/4 wszystkich mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej w Polsce.

W regionie zlokalizowanych jest 98 elektrowni wiatrowych, z czego kilka farm elektrowni wiatrowych należy do największych w kraju np.: Karścino-Pobłocie (moc 90 MW), Marszewo (80 MW), Resko II (76 MW), Kozielice II (58 MW), Kukinia (52,9 MW), Jarogniew-Mołtowo, Wartkowo (51,5 MW), Karcino, Sarbia (51 MW), Tymień, Tychowo Bardy, Dygowo, Świelubie, Pustary, Dębogard (50 MW).

Biomasa i biogaz

Zachodniopomorskie jest krajowym liderem w rozwoju OZE, w 2019 r. na obszarze województwa funkcjonowało 271 instalacji produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 1675,828 MW, co stanowiło ponad 18 procent mocy OZE zainstalowanych w kraju. Co jednak najważniejsze, już wtedy 79 procent zużycia energii na Pomorzu Zachodnim pokryte było z odnawialnych źródeł energii!

Energia z biomasy i biogazu to zdecydowanie najbardziej efektywny sposób wytwarzania energii odnawialnej w sposób ciągły, zaplanowany i przewidywalny przez cały rok. Niestety w tym przypadku barierę stanowią wysokie koszty eksploatacji. Największym producentem energii z biomasy jest Zespół Elektrowni Dolna Odra, od stycznia 2012 r. w nowoczesnym kotle fluidalnym zainstalowanym w Elektrowni Szczecin o mocy 68 MW spalanych jest ok. 600 tys. ton biomasy rocznie. W 2018 r. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w procesie termicznego przekształcania odpadów, moc zainstalowana jednostki kogeneracyjnej wynosi 15,481 MWe. Ponadto w województwie pracuje kilkaset kotłów spalających biomasę.

W naszym regionie funkcjonują również 23 instalacje biogazowe, o łącznej mocy 16,668 MW wytwarzające energię z biogazu z oczyszczalni ścieków, z biogazu składowiskowego oraz z biogazu  rolniczego. Najwięcej, aż 13 o łącznej mocy 12,69 MW jest biogazowi rolniczych. 

Energia geotermalna i słoneczna

Energię geotermalną do produkcji ciepła wykorzystują dwa zakłady: Geotermia Pyrzyce oraz G-Term Energy Geotermia Stargard. W Pyrzycach moc zainstalowana wymienników geotermalnych wynosi 13,5 MW. Głównym źródłem ciepła są 4 wysokosprawne gazowe kotły kondensacyjne o łącznej mocy 40 MW. Stargardzka instalacja wpięta jest do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie (PEC). W 2019 r. PEC Stargard zakupił ponad 226 tys. GJ ciepła z ciepłowni geotermalnej co stanowiło 33,9 % udziału OZE w produkcji ciepła ogółem w PEC. 

W województwie działają także 64 elektrownie wodne, które zmieniają energię wody w energię elektryczną. Najwięcej jest ich w powiatach łobeskim, gryfickim, koszalińskim, stargardzkim i myśliborskim. Z roku na rok zyskuje na popularności w regionie również wykorzystanie energii słonecznej. Wynika to m.in. z możliwości pozyskania dofinansowania zarówno przez jednostki samorządowe, jak i osoby fizyczne, które chcą korzystać z tego typu instalacji w ramach różnych programów, jak Prosument, czy Mój Prąd. W 2019 roku nastąpił natomiast prawie pięciokrotny przyrost mocy instalacji fotowoltaicznych z 9,6 MW do 51,7 MW (co stanowi 3% łącznej mocy OZE w województwie). W samym tylko Szczecinie w Szczecinie w ramach programu Mój Prąd dofinansowano 3173 projekty instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 18706 kW.

Zielona strategia

Sektor OZE jest strategicznym kołem zamachowym rozwoju regionu, stanowiącym o jego konkurencyjności. Takie ustanowienie priorytetów jest zbieżne z ideą i koncepcją zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie kraju i Unii Europejskiej oraz uwarunkowaniami rozwoju i endogenicznym potencjałem regionu – czytamy w strategii energetycznej Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego.

W województwie i mieście powstało najwięcej nowych miejsc pracy w dziedzinie energii odnawialnej, m.in. w fabryce śmigieł LM WIND POWER (Goleniów i Szczecin), w firmie produkującej systemy sterowania dla energetyki m. in. wiatrowej KK Electronic (Szczecin), EPA Wind – zajmująca się realizacją projektów z zakresu energetyki wiatrowej w tym farm wiatrowych, wykonywaniem pomiarów wiatru i analizą danych wiatrowych. 

W Szczecinie siedzibę ma oddział międzynarodowego koncernu RP GLOBAL, który jest niezależnym, prywatnym producentem energii, developerem i inwestorem w sektorze energii odnawialnych, a od 2000 roku rozwija również projekty farm wiatrowych. Warto także wspomnieć, że w Szczecinie swoją siedzibę ma Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej zrzeszające kilkadziesiąt podmiotów branżowych oraz wspierające rozwój energetyki morskiej u wybrzeży Bałtyku, również na poziomie międzynarodowym. 

 

Prestiż  
Marzec 2021