Kronika Prestiżowa
10(109)
Listopad 2017

Cień z Budapesztu

W Trafostacji Sztuki można oglądać wystawę Grupy Budapeszt „Tadzio. Równanie cienia”. Twórcy wychodząc od świata trójwymiarowego, zredukowali go o pół wymiaru i pokazali szereg strategii jego kamuflowania. Na ekspozycję składają się rzeźby, obrazy, filmy, instalacje świetlne i dźwiękowe. Jak mówią sami członkowie grupy interesuje ich zarówno sztuka i życie, ale także myślenie abstrakcyjne, czemu dają wyraz w swoich pracach.