Kronika Prestiżowa
11(110)
Grudzień 2017

Koncertowa pomoc

Lions Club Szczecin Rainbow Bridge zorganizował wspólnie z Akademią Sztuki i Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie koncert charytatywny „Usłysz więcej”. Dla publiczności zaśpiewała wspaniała sopranistka Joanna Tylkowska-Drożdż i świetna wokalistka jazzowa Jola Szczepaniak. Dochód z koncertu i aukcji został przeznaczony na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących.