Kronika Prestiżowa
Prestiż magazyn szczeciński
8(47)
Sierpień 2011

Gościliśmy delegatów

Forum Samorządowe w Szczecinie wpisało się już na stałe w kalendarz najważniejszych konferencji. Odbyło się już po raz siódmy. Przy stołach obrad zasiedli delegaci z całej Europy, aby wymienić doświadczenia na temat współpracy samorządowej. Honorowym patronatem szczecińskie forum objął przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.