Kronika Prestiżowa

Na 50 lecie pracy twórczej

Daria Prochenka

Janusz Krzymiński, dziennikarz, poeta, tłumacz, scenarzysta i operator filmowy, autor wielu audycji radiowych i telewizyjnych 26 kwietnia 2012 roku na 13. wieczorze „W PAŁACU literacko” świętował w Pałacu Młodzieży swoje osiemdziesiąte urodziny i pięćdziesięciolecie pracy twórczej. Jubilat odebrał z rąk Róży Czerniawskiej - Karcz, prezes szczecińskiego oddziału ZLP - „Różę Poetów” przyznaną mu za całokształt działalności artystycznej. Urodzinowe i jubileuszowe spotkanie, uświetniła promocja wydanego tomu poezji jubilata pt. „W palcach Wiatru”, któremu patronuje „Prestiż”.