Szkoła wolności i współpracy

Wszyscy chcą się uczyć, ale nie wszyscy lubią chodzić do szkoły. Co zrobić, by szkoła stała się przyjemnością?  Jakie stworzyć warunki uczniom by slogan „szkoła uczy i wychowuje” nie był pustym hasłem? Sekret udanego nauczania i wychowania zdradziła nam dr Lidia Marek, wicedyrektor Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło” w Stargardzie. 

Autor

Aneta Dolega

Czym się różni ta szkoła od innych szkół podstawowych, poza tym, że jest tu rozszerzony język angielski?

Języki obce stają obecnie się priorytetem w edukacji. W naszej szkole każdy dzień zaczyna się lekcją języka angielskiego prowadzoną w oparciu o zasady nauczania stosowane w sieci szkół „Mała Lingua”. A nasza placówka powstała z miłości i pasji do dzieci, do człowieka – to nasze motto. Jest szkołą, która nie tworzy ucznia tylko stwarza warunki do jego wielostronnego rozwoju. Nie eksperymentujemy na dzieciach. Nasza szkoła powstawała przez wiele lat, będąc wynikiem wspólnej pracy specjalistów – pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów i nauczycieli. Mamy pomysł na szkołę, bo nie ma w niej czasu i miejsca na przypadek. W pracy z dziećmi wykorzystujemy także elementy metody, może nie nowatorskiej, bo sięgającej początków XX wieku, ale skutecznej. Mam na myśli plan daltoński. Chcemy się rozwijać i uzyskać certyfikat w Polskim Stowarzyszeniu Dalton.

Na czym polega ta metoda?

Główne filary w planie daltońskim to: współpraca, odpowiedzialność, samodzielność i wolność, są to główne wartości i cele edukacji, jednocześnie wyznaczające jej formy i metody. Są podstawą kształcenia i wychowania człowieka jako osoby wolnej, odpowiedzialnej, emancypującej się, silnej nie tylko intelektualnie, ale i z dobrą kondycją fizyczną, emocjonalną i społeczno-moralną. 

Jak wyglądają zajęcia w takiej szkole?

Oczywiście prowadzimy zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującą podstawą programową, jest jednak też  wiele zajęć dodatkowych, m.in. rozszerzony język angielski, zajęcia w ramach projektu Matplaneta z rozszerzoną matematyką i informatyką. Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metody Lebox, wspomagającej rozwój koncentracji, pamięci i skuteczność nauki. Są dodatkowe zajęcia ruchowe, poza klasycznym wychowaniem fizycznym. Kolejnym walorem naszej szkoły jest to, że lekcje odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. W każdej klasie jest nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający. Warunki kameralne szkoły, tworzą właściwie rodzinną atmosferę, bardzo sprzyjającą rozwojowi i edukacji. Prowadzimy też zajęcia indywidualne, w tym logopedyczne, socjoterapeutyczne, w zakresie terapii i wspomagania pedagogicznego. Dzieci i rodzice mają nieustanne wsparcie pedagoga i psychologa. 

Bezstresowe wychowanie, bezstresowe nauczanie – te metody stały się szalenie modne, ale czy nie na wyrost? 

Wychowanie bezstresowe to mit. Nie jest możliwe i na pewno nie jest skuteczne. W rozwoju i edukacji potrzebny jest stres pozytywny, moblilizujący, sprzyjający kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu nowych, także nietypowych zadań. Ale na pewno w naszej szkole nie ma miejsca na lęk, niepewność czy brak poczucia bezpieczeństwa. Powszechnie wiadomo, że wszyscy lubimy się uczyć, ale nie wszyscy lubimy chodzić do szkoły. My tworzymy szkołę, do której chce się chodzić, za którą się tęskni w wolne od niej dni. 

Dziękuję za rozmowę.

NSPPP Tęczowa Przystań
ul. Bohaterów Warszawy 40
Szczecin

CH Turzyn; I piętro; lok. 2M5

5( 104)
Maj'17
gajda