Finansujemy zakup pojazdów elektrycznych

Ekologiczne – nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, ekonomiczne – 100 kilometrów jazdy kosztuje około 6 złotych i ciche – nie generują hałasu. Takie są samochody elektryczne. Zakup przyjaznych środowisku pojazdów wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

Autor

prestiz

Elektryczne samochody dla gmin…

Dzięki wsparciu Funduszu auta na prąd już niedługo wyjadą na szczecińskie i kołobrzeskie ulice. Oprócz Gminy Miasta Szczecin, która aplikowała o środki na zakup 4 pojazdów i 3 stacji ładowania, wnioski złożyły także: Gmina Miasto Kołobrzeg oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Łączny koszt samochodów i stacji ładowania to prawie 

1,3 miliona złotych, a wsparcie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wynosi ponad 700 tysięcy złotych. Efektem ekonomicznym będą oszczędności na paliwie. Efekt ekologiczny to uniknięcie emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych gazów, a tym samym – czystsze powietrze, którym oddychamy.

Jest duża szansa, że przyjazne środowisku auta wyjadą na ulice kolejnych zachodniopomorskich miast. W ocenie są wnioski złożone między innymi przez Uzdrowisko Świnoujście oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. 

… i osób fizycznych

Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać także mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, którzy złożą do Funduszu wnioski w ramach Programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. WFOŚiGW w Szczecinie oferuje preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 2% na zakup nie tylko samochodów, ale także skuterów i rowerów elektrycznych. Umowa dofinansowania do 100% wartości inwestycji może zostać zawarta nawet na 7 lat. W tym przypadku wysokość pożyczki wynosi maksymalnie 150 tysięcy złotych. Beneficjent może kupić droższe auto, dokładając różnicę z własnej kieszeni.

Program pożyczek dla osób fizycznych umożliwia też uzyskanie dofinansowania na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków, usuwanie azbestu czy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zapraszamy do współpracy!

WFOŚiGW w Szczecinie jest pierwszym funduszem w Polsce, który wprowadził do swojej oferty dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych. Wnioski o takie wsparcie można składać w punktach w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku.

Szczecin
ul. Partyzantów 3/3
70-222 Szczecin
tel.: 91 831 25 90-92
fax: 91 831 55 22
prosument@wfos.szczecin.pl

Koszalin
ul. Jana Matejki 1
75-540 Koszalin
tel.: 94 375 04 94-96
fax: 94 375 04 99
prosument.koszalin@wfos.szczecin.pl

Szczecinek
Plac Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel.: 94 375 04 80-81
fax: 94 375 04 84
prosument.szczecinek@wfos.szczecin.pl

6( 105)
Czerwiec'17
gajda