Obrońca słów

Adam Zieliński, znany bardziej jako raper Łona, został uhonorowany przez Radę Języka Polskiego zaszczytnym tytułem Młodego Ambasadora Polszczyzny 2017. Pierwszym laureatem w historii tego tytułu jest wybitny pisarz Tadeusz Konwicki.

Autor

Aneta Dolega

Jego teksty po części oparte są na zabawie słowem, jak „ąę”, w którym broni znaków diakrytycznych czy „Hańba, barbarzyńcy”, w którym każde kolejne słowo zaczyna się od sylaby, na którą kończy się poprzednie. Natomiast w utworze „Gdzie tak pięknie?” ironicznie komentuje naszą skłonność do nadużywania słowa „gdyby”. Rada Języka Polskiego pochwaliła rapera również za jego awersję do wykropkowań w zdaniach oraz celowo użytych przez niego błędów językowych jak w jednej z piosenek, gdzie powtórzył kilka razy „szłem” zamiast „szedłem”. Rada dostrzegła tutaj inspiracje Kabaretem Starszych Panów, na który to zresztą sam artysta się powołuje. Łona, nazywany nieco złośliwie „raperem dla wykształciuchów” urodził się i mieszka w Szczecinie, jest z wykształcenia prawnikiem. Na pytanie po co raperowi studia prawnicze, zawsze odpowiada przewrotnie: „A po co prawnikowi rap?”

Prestiż  
Grudzień 2017