Miejsca w żłobkach bardziej dostępne dzięki Funduszom Europejskim.

Chcesz rozwinąć żłobek lub klub dziecięcy? Marszałek Województwa może pomóc Ci sfinansować projekt.  

Autor

Kaja Popko, Gabinet Marszałka / UMWZP

Myśląc o dzieciach, wracamy pamięcią do ich pierwszych kroków, pierwszych słów, wspólnych zabaw. Rzadko odwołujemy się do liczb, które obrazują, jak rodzicielstwo wpływa na możliwości zawodowe, w szczególności kobiet. Tymczasem jeszcze w 2016 r. publiczne żłobki pokrywały zapotrzebowanie rynku szczecińskiego zaledwie w 36,6%. Choć w 8 publicznych żłobkach odnotowano zapotrzebowanie na 2486 miejsc, znalazło się w nich jedynie 910 dzieci. W Świnoujściu, według statystyk, w 2016 roku niedobór miejsc żłobkowych wynosił ok. 80%. A przecież systemowa opieka dla dziecka przynosi korzyści nie tylko rodzicom – samym dzieciom pozwala na poznanie rówieśników i nabycie umiejętności społecznych. 

Z pomocą przychodzi Unia Europejska i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ). W ostatnich dwóch latach Województwo Zachodniopomorskie podpisało już 21 umów na projekty wspierające opiekę żłobkową na Pomorzu Zachodnim na kwotę ponad 25 mln. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowe miejsca w żłobkach powstaną m.in. w Szczecinie, Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Złocieńcu. 

– W obecnej perspektywie finansowej ponad 100 mln złotych przeznaczamy na rozwój placówek przedszkolnych, placówek o profilu żłobkowym, klubików dziecięcych, przyzakładowych żłobków i placówek opiekuńczych, aby poprawić opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, ale i umożliwić rodzicom powrót do pracy. Tworzymy nowe miejsca w placówkach zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich. Nawet najlepsze działania w ramach aktywizacji zawodowej mieszkańców, tworzenie setek nowych miejsc pracy, ściąganie inwestorów i wsparcie rozwoju gospodarczego regionu nie będą skuteczne, jeśli zabraknie prostych rozwiązań ułatwiających codzienne życie mieszkańców. A zapewnienie opieki dla dzieci jest właśnie takim podstawowym rozwiązaniem – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przybywa miejsc opieki nad maluchami

Docelowo roku ze środków RPOWZ w naszym województwie powstaną 4 383 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Wśród instytucji, które otrzymały na ten cel unijne dofinansowanie, jest Miasto Szczecin. Do 2020 roku utworzy 70 nowych miejsc w 3 istniejących publicznych żłobkach (przy ulicach: Włościańskiej 3, Kazimierza Królewicza 61, i Podhalańskiej 1-3; to placówki, które mają największą liczbę oczekujących na miejsca). Wśród miejsc w żłobkach na wagę złota są te, dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt Szczecina umożliwi 140 osobom podjęcie zatrudnienia bądź powrót na rynek pracy. 

Pozytywnie w życiu maluchów i ich rodziców zapisał się projekt prowadzony przez żłobek „Kogut” w Świnoujściu. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego 30 pań mogło powrócić do pracy zawodowej. Ale to nie jedyny pozytywny efekt. Zadbano o wszechstronny rozwój dzieci w tym dwa języki obce: angielski i niemiecki oraz zajęcia rytmiczne i plastyczne. Środki z Unii Europejskiej pozwoliły również na wyposażenie żłobka w liczne udogodnienia dla dzieci z niepełnosprawnościami, które dzięki temu funkcjonują na równych zasadach jak pozostałe maluchy. 

Szansa na dofinansowanie

Podmioty, które chciałyby starać się o pieniądze na stworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, bądź dostosować istniejące miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu w ramach Działania 6.6 RPOWZ Wsparcie finansowe przewidziane na ten konkurs to aż 4 399 957,89 EUR. Wszelkie informacje o konkursie dostępne są od 8 maja 2018 r. na stronie www.rpo.wzp.pl 

5( 115)
Maj'18
gajda