Prawdziwy przywódca koncentruje się na ludziach.

Studia MBA to milowy krok w budowaniu kariery zawodowej. Wspomagają nie tylko rozwój osobisty, ale także pomagają w nabraniu nowej perspektywy w postrzeganiu i planowaniu biznesu. O swoich doświadczeniach opowiedziała nam Anna Hołubowska, absolwentka programu Aalto Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej. 

Autor

prestiz

Jaka jest różnica między menadżerem, a menadżerem-przywódcą?

Menedżerowie koncentrują się na osiąganiu celów. Często powielają to, co czyniło ich skutecznymi,   doskonaląc istniejące umiejętności i przyjmując    sprawdzone zachowania. Rozwój menedżerski skupia się na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontrolowaniu. W mojej opinii, manager-przywódca jest kimś więcej. Posiada wizję, inspiruje i angażuje swoich ludzi w przekształcanie tej wizji w rzeczywistość. Przywódca koncentruje się na ludziach, wie, że dobrze funkcjonujące zespoły mogą osiągnąć o wiele więcej niż osoby pracujące indywidualnie.  Dla przywódcy innowacja jest celem. Innowacja obejmuje zmiany, a tam, gdzie jest zmiana i zmienne otoczenie biznesowe sprawdza się coraz częściej model MBV (zarzadzanie przez wartości). Przywódca kieruje się wartościami, potrafi poprowadzić ludzi w dobrym kierunku mimo przeszkód na swej drodze, konsekwentnie realizując cel. 

Jest Pani absolwentką programu Aalto Executive MBA we współpracy z WSB w Poznaniu. Dlaczego wybrała Pani te studia?

Posiadałam już doświadczenie managerskie, ale chciałam rozwijać wiedzę i doświadczenie w zakresie kreatywności, przywództwa i strategii. O wyborze tego konkretnego programu zadecydował fakt, że program należy do globalnej sieci Aalto Executive MBA, corocznie notowanej wysoko w rankingu programów Executive MBA Financial Times. Nie bez znaczenia był fakt, że większość zajęć jest prowadzona w języku angielskim przez kadrę dydaktyczną między innymi z Finlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Irlandii. 

W jaki sposób studia wpłynęły na Pani karierę?

Kilka miesięcy po ukończeniu Aalto Executive MBA objęłam stanowisko Wicekanclerza WSB w Poznaniu. Moje doświadczenie i kompetencje były istotne w objęciu stanowiska, ale to studia Executive MBA umożliwiły mi przełom w karierze. 

Wyższa szkoła Bankowa w Szczecinie oferuje studia MBA. Komu poleciłaby Pani ten program?

Program MBA w Szczecinie przeznaczony jest dla osób świadomie budujących swoją karierę, chcących rozwijać swoje umiejętności managerskie. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia programu jest przede wszystkim ukończenie studiów oraz kilkuletnia praktyka w biznesie. Kluczowe jest doświadczenie. Program studiów tworzony jest we współpracy z amerykańskim partnerem – Franklin University i to Franklin University daje programowi gwarancję jakości.

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 128
Szczecin
8( 118)
Wrzesień'18