Zaprojektuj biznes

Design i biznes idą ze sobą w parze. Przedsiębiorcy by przyciągnąć klientów prześcigają się w oryginalności, a zawody kreatywne są bardzo pomocne w kształtowaniu marki i projektowaniu dobrych usług, produktów i ekosystemów. 

Autor

prestiz

Wyzwania, z którymi zmagali się projektanci w XX wieku, takie jak stworzenie nowego obiektu, logotypu, włożenie prostej technologii do mniejszego czy większego pudełka, przestały być aktualne w XXI wieku. Jeśli mamy radzić sobie z masową, nieustanną zmianą, która jest charakterystyczna dla naszych czasów, musimy wszyscy myśleć jak projektanci.

III Kongres Kreatywny Design Plus, organizowany przez Stowarzyszenie Media Dizajn we współpracy z Pomorzem Zachodnim, który odbędzie się w Szczecinie (Centrum Przemysłów Kreatywnych, Akademia Sztuki) w październiku (09-11.10) skierowany jest głównie do firm z dwóch sektorów: sektora tradycyjnego (m.in. produkcja energii odnawialnej, turystyka i transport morski) oraz sektora kreatywnego (reklama, projektowanie, oprogramowanie IT, architektura)  i ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom w zrozumieniu jak wykorzystywać kreatywność i design do poprawy funkcjonowania. „Gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach stanowi fundament współczesnego rozwoju. Zdolność do rozwijania i wdrażania kreatywnych rozwiązań, w tym design, staje się częścią strategii nie tylko przedsiębiorstw, ale i całych gospodarek.” – mówi Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz. 

„Warto zauważyć, że wykorzystanie designu wpisuje się w następującą obecnie zmianę w zarządzaniu firmą i odchodzeniu od klasycznego  know-how (wiesz jak), na rzecz know-what (wiesz co), które z kolei zmierza w kierunku know-why (wiesz dlaczego). Design skupia się na odpowiedzi dlaczego? odgadując oczekiwania i potrzeby konsumentów - co jest możliwe tylko poprzez ścisłą współpracę obu stron, począwszy od fazy pojawienia się  pomysłu na nowy  produkt czy usługę.” – mówi Monika Tomczyk, prezes Stowarzyszenia Media Dizajn.

Kongresowi towarzyszyć będą warsztaty dla firm i studentów, które poprowadzi m.in. Lynne Elvins, doświadczony praktyk projektowy w zakresie: rozwoju produktu, opakowań, własności intelektualnej, projektowania usług, marketingu cyfrowego, architektury marki, druku 3D i projektowania dla celów produkcji. Lynne jest m.in. współzałożycielką Werkhouse, programu szkoleniowego dla młodych projektantów; pracowała jako projektant w brytyjskim Design Council a także na Cardiff Metropolitan University. Podczas warsztatów przeprowadzi szkolenie ze znaczenia i wpływu designu na biznes, wykorzystywanie narzędzi do tworzenia kreacji dla klientów, myślenie projektowe.

Szczegóły oraz zapisy na www.ctcc.pl/kongres-kreatywny.php

 

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pozakonkursowego pn.: ”Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

8( 118)
Wrzesień'18
gajda