Po pierwsze – wspierać biznes

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ukierunkowanych m.in. na rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową. Agencja zarządza również środkami Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju (ZFR), w którego portfelu znajdują się pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe. ZARR obecnie prowadzi dwa projekty, m.in. o których rozmawiamy z Renatą Zarembą, wiceprezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Autor

Aneta Dolega

Zanim przejdziemy do nowych projektów ZARR, chciałabym porozmawiać o Pani. Które z dotychczasowych osiągnięć mają dla Pani szczególne znaczenie? 

Zawsze dbałam o rozwój Szczecina i regionu zgodnie z maksymą  Billa Clintona – „Po pierwsze gospodarka, durniu.” Moim priorytetem i
celem na Wiejskiej, kiedy byłam posłanką było doprowadzić do 10-krotnego obniżenia stawek opłaty za użytkowanie wieczyste w portach Szczecin i Świnoujście. Zadbałam, aby nasz największy zakład pracy w regionie, jakim są ZCH Police z Grupy Azoty mógł spokojnie się rozwijać. Doprowadziłam do przyjęcia ustawy o kontroli niektórych inwestycji, która chroni strategiczne polskie spółki przed wrogim przejęciem. Wspierałam środowiska kupieckie, np. walcząc o racjonalizację obciążeń podatkowych. Walczyłam, aby były pieniądze budżetowe np. na szpital w Zdrojach.

Czym jest dla pani „sukces” i jak go osiągnąć?

Każdy może odnieść sukces, o ile będzie do tego dostatecznie zdeterminowany. Jestem osobą, którą nakręcają pozytywne rzeczy, która
wyznacza sobie cele, wyzwania i je realizuje. Chcesz osiągnąć sukces? Postaw sobie cele w bliższej i dalszej perspektywie. Krok po kroku je realizuj. Nie zrażaj się porażkami, one nas jedynie wzmacniają.

Agencja Rozwoju Regionalnego prężnie działa. Co zatem nowego?

Aktualnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków UE dedykowane przedsiębiorcom. Jest wśród nich m.in. międzynarodowy projekt „WeP UP! West Pomeranian ICT Start Up Hub”. Przeznaczony jest dla zachodniopomorskich innowacyjnych przedsiębiorców z branży ICT, zapewniający udział w specjalistycznych szkoleniach, wsparcie mentoringowe, kontakty z inwestorami, prezentację działalności startupów i rozwijanie sieci kontaktów dzięki platformie One Stop Shop. Kolejny projekt to „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji własnych lub swoich pracowników. Można uzyskać do 80% dofinansowania szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych i innych usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

A czym się zajmuje Zachodniopomorski Funduszu Rozwoju (ZFR)?

Jego zadaniem jest wdrażanie instrumentów finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pochodzących ze środków zwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (w ramach inicjatywy JEREMIE i JESSICA). Główne jego cele to m.in. likwidowanie barier w dostępie kapitału; wspieranie projektów inwestycyjnych; finasowanie/współfinansowanie projektów badawczych; wspieranie działań z zakresu rewitalizacji; wspieranie innych obszarów z zakresu polityki rozwoju miast i obszarów wiejskich.  

A o sukcesie będziemy rozmawiać 15 października 2018 r. podczas konferencji #Sukces. Tylko dla odważnych: www.wepup.zarr.com.pl/pl/konferencja/.

Dziękuję za rozmowę.

Renata Zaremba

Renata Zaremba – przedsiębiorca, menadżer, specjalista ds. marketingu, politolog. Ukończyła  studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i marketingu. Wiceprezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Radna Rady Miasta, a potem posłanka RP. Działa na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego i wsparcia przedsiębiorczości. Wspiera działania o charakterze prospołecznym i charytatywnym.

Prestiż  
Październik 2018