Buławy Nestora Przedsiębiorczości

Autor

Prestiż

Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Mirosław Sobczyk, prezes drukarni Zapol i Andrzej Lebdowicz, przedsiębiorca z branży hotelarskiej zostali nagrodzeni Buławami Nestora Przedsiębiorczości Północnej Izby Gospodarczej.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w klubie Copernicus szczecińskiego hotelu Radisson BLU. Bogatą karierę bankową i menedżerską oraz sukcesy w tworzeniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Barbary Bartkowiak przedstawił prof. Stanisław Flejterski, Piotr Tolko, dziennikarz Radia Szczecin przypomniał barwne biznesowe losy Andrzeja Lebdowicza, a Prof. Zygmunt Meyer zaprezentował życiową i biznesową drogę Mirosława Sobczyka. Laureaci otrzymali pamiątkowe buławy, portrety autorstwa Bogdana Wawrzyniaka oraz upominki nawiązujące do ich historii biznesowej.

Wyboru laureatów dokonało prezydium Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Członkowie prezydium zgodnie podkreślali, że laureaci poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju potencjału Szczecina i regionu.

Prestiż  
Grudzień 2018