HRE – minimalizujemy ryzyko 
inwestycyjne, czyli warto postawić 
na jakość i profesjonalizm

Każdy inwestor stojący obecnie przed wyborem, gdzie ulokować swoje pieniądze, zadaje sobie wiele pytań i ma szereg wątpliwości. Z naszych obserwacji wynika, że przy dzisiejszej koniunkturze doświadczeni inwestorzy wybierają bezpieczne formy inwestowania. Heritage Real Estate (HRE), wykorzystując doświadczenie i posiadany potencjał ludzki w postaci profesjonalnych analityków i doradców, podpowiada, jaką wybrać inwestycję na rynku nieruchomości, by maksymalnie zminimalizować ryzyko i jednocześnie zapewnić sobie ponadnormatywną stopę zwrotu. 

Autor

Prestiż

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie trzeba kupować nieruchomości, aby korzystać z godziwych stóp zwrotu na tym najbezpieczniejszym dziś rynku do inwestowania. – Jesteśmy przekonani, że w Heritage Real Estate Polska odpowiemy na wszelkie nurtujące (również potencjalnych inwestorów ze Szczecina) pytania, gdzie i w jaki sposób inwestować nadwyżki finansowe. Obecnie na rynku brakuje jakości, w ujęciu wielowymiarowym, dlatego struktura działalności Grupy HRE ma na celu zdefiniowanie od nowa pojęcia „profesjonalizm”. Ekspertem w danej dziedzinie nie jest ten, który cytuje, lecz ten, który jest cytowany. Nieskromnie muszę przyznać, że na szczecińskim rynku nam się to udaje, postępując zgodnie z zasadą: najlepsze produkty, najlepiej podane – mówi Przemysław Kram, Dyrektor Szczecińskiego Oddziału Heritage Real Estate Polska.

Dlaczego warto inwestować w rynek nieruchomości? 

Zdaniem Michała Sapoty, Prezesa HRE Investments: – Warto przekonywać potencjalnych inwestorów, że nieruchomości są dobrym i bezpiecznym uzupełnieniem każdego inwestycyjnego portfela. Wartość rynku sektora nieruchomości nie jest skorelowana z tradycyjnymi inwestycjami w akcje czy obligacje. W USA, czyli na ryku bardzo dojrzałym, z którego możemy czerpać najlepsze wzorce, w ciągu kilkunastu ostatnich lat zmieniła się struktura portfeli inwestycyjnych – kiedyś 90% stanowiły akcje i obligacje, dziś udział inwestycji alternatywnych sięga 30% portfeli.

Dlaczego tak właśnie jest? – Popyt wynikający wyłącznie z potrzeb mieszkaniowych jest cały czas stabilny i, biorąc pod uwagę długoterminowy horyzont, wyraźnie wykazuje tendencję wzrostową, co wynika z niedawno opublikowanej analizy HRE Think Tank „Ile mieszkań brakuje w Polsce?”. Raport ten został sporządzony pod patronatem jednej z agend ONZ - United Nations Global Compact Network Poland. Jest to pierwsze takie opracowanie, w którym kompleksowo zbadaliśmy zjawisko deficytu mieszkaniowego w Polsce, problemu dotyczącego olbrzymiej grupy społeczeństwa – dodaje Michał Sapota. 

Przemysław Kram wskazuje, że sytuacja mieszkaniowa w Szczecinie niewiele  różni się od sytuacji w innych dużych miastach Polski. Z ostatnich danych wynika, że jeden z większych wzrostów cen nieruchomości został odnotowany właśnie w Szczecinie. 

Czy mamy już zatem do czynienia z tzw. bańką spekulacyjną? Jeżeli kupujemy nieruchomość na cele mieszkaniowe, zakup w porównaniu do najmu jest na ten moment nadal korzystny. Dziś ceny najmu są na poziomach sprzed dziesięciu lat. – Odradzamy jednak zakup nieruchomości w celach czysto spekulacyjnych ze względu na dynamikę wzrostu w ostatnich dwóch latach. Największe znaczenie ma lokalizacja. Ten właśnie czynnik staje się głównym determinantem ceny nieruchomości – mówi Przemysław Kram.

Brakuje jednak nieruchomości w mniejszych miastach w przedziale 100-300 tys. mieszkańców. – W niektórych z nich nie można kupić gotowego mieszkania, trzeba czekać przynajmniej rok na to, żeby się wprowadzić. Nie ma tam profesjonalnych, dużych deweloperów. I tam właśnie jest dla nich miejsce – ocenił Michał Cebula, Prezes HRE Think Tank.

Inwestycje w nieruchomości

Na pewno w przypadku zakupu inwestycyjnego wskazane jest korzystanie z wiedzy profesjonalistów, którzy ocenią rentowność i bezpieczeństwo danego projektu inwestycyjnego, np. w tak popularne ostatnio inwestowanie w condohotele. Wiele tego typu projektów jest realizowanych bez doświadczenia z optymistycznymi założeniami. Prawidłowa selekcja rozwiązań, szczególnie przy kwotach często opiewających na kilkaset tysięcy złotych, powinna być podejmowana przy udziale specjalisty, mającego doświadczenie i wiedzę. Jeśli chodzi o indeks koniunktury na rynku nieruchomości, HRE Think Tank jako jedyny w pełny sposób opisuje sytuację od 2007 r. Porównanie zmian cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce z głównymi krajami UE wskazuje również, że ceny w Polsce rosły wolniej niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy średnio Unii Europejskiej. W tym przypadku ruchy cen były znacznie mniejsze niż zmiany cen w krajach grupy wyszehradzkiej. Dzięki głębokiej analizie rynku nasi klienci dokładnie wiedzą, w którym miejscu się on znajduje. 

– W krótkim terminie spodziewamy się niewielkich wzrostów cen nieruchomości. W średnim terminie korekta cen nie powinna wpłynąć na decyzje tych osób, które inwestują w realizację projektów deweloperskich – mówi Wojciech Więch, Wealth Manager Heritage Real Estate Polska. 

Zwraca on uwagę, że według publikowanych danych to właśnie rosnące ceny doprowadziły do ograniczenia popytu zakupów inwestycyjnych, wiele wskazuje jednak na to, że liczba chętnych do kupowania mieszkań na cele mieszkaniowe wcale jednak nie maleje. Obecnie mamy do czynienia z ograniczeniami leżącymi po stronie podaży, ponieważ mieszkań na rynku jest obecnie zdecydowanie mniej niż chętnych do ich zakupu. Szczególnie kategoria mieszkań dostępnych w najpopularniejszym segmencie, czyli z bliskim terminem oddania, jest najtrudniej dostępna. Rynek wtórny często nie spełnia oczekiwań nabywcy, a jego ceny transakcyjne są często wyższe niż na rynku pierwotnym.

Według najnowszego, publikowanego kwartalnie, wskaźnika HRE Index, który jest kompleksowym narzędziem do oceny kondycji rynku nieruchomości w Polsce i którego celem jest wczesne ostrzeganie przed zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości, mimo pojawiających się obaw, rynek nieruchomości najpewniej pozostanie w 2019 r. jednym z najbardziej atrakcyjnym obszarów lokowania kapitału. Analitycy HRE w 2019 roku spodziewają się kontynuacji wzrostu cen mieszkań w Polsce. Będzie on wynikał miedzy innymi z ogromnego zapotrzebowania na nieruchomości mieszkalne w większości regionów Polski. Według HRE Think Tank w Polsce brakuje obecnie ok. 2,1 mln mieszkań, a do 2030 r. liczba ta wzrośnie nawet do 2,7 mln. Obecnie, rocznie oddaje się do użytku 178 tys. mieszkań, co stanowi 1,2 % wszystkich nieruchomości w Polsce. Trzeba powiedzieć wprost, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na nowe mieszkania będzie cały czas rosło.

– Uważamy, że przyszłość leży w budownictwie modułowym. To technologia, która łączy szybkość realizacji projektów, sprawdzoną w warunkach fabrycznych wysoką jakość oraz ekologię. Domy budowane w tej technologii spełniają wartości zbliżone do domów pasywnych, co znacznie obniża koszty eksploatacji – dodaje Michal Cebula. Z kolei zdaniem Aleksandra Żarczyńskiego Wealth Managera Heritage Real Estate Polska nowoczesne technologie budowlane pozwalają obniżyć koszty inwestycji mieszkaniowych i skrócić okres realizacji projektów, dzięki czemu zwrot zainwestowanych środków jest krótszy. Jest to również odpowiedź na brak rąk do pracy w branży budowlanej. – Realizujemy szereg projektów, w których mogą uczestniczyć i czerpać korzyści inwestorzy indywidualni, biznes rodzinny, jak i przedsiębiorcy – podkreśla Żarczyński.

Dlaczego warto podjąć współpracę z HRE? 

Grupa kapitałowa HRE jest jedyną w skali kraju firmą, z którą każdy inwestor może w płynny sposób uczestniczyć w potencjale drzemiącym w rynku nieruchomości. Pracownicy Grupy HRE posiadają pełen łańcuch kompetencji, dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność za realizowane projekty. – Dla nas liczy się wiedza i doświadczenie w budowaniu największych podmiotów na rynku, dlatego jesteśmy solidnie przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze rynkowe.

Dla każdego klienta przygotowujemy unikatową ofertę. Zgodnie z nazwą „Heritage” – naszym celem jest dziedzictwo. Chcemy je zbudować razem z Państwem. We współpracy z klientami gwarantujemy jasne i transparentne zasady działania poparte wiedzą i szerokim doświadczeniem. Uważamy, że w procesie podejmowania decyzji o inwestowaniu warto polegać i stawiać na profesjonalistów, a tych w strukturach Heritage Real Estate Polska nie brakuje.  W naszym szczecińskim oddziale zatrudnione są osoby z najlepszą renomą na rynku, specjalizujące się w sektorze bankowości prywatnej oraz znające dogłębnie rynek nieruchomości w Polsce. Zapraszamy! – mówi Przemysław Kram.