Agencja doradztwa personalnego, a agencja pracy – 3 najważniejsze różnice

Agencję doradztwa personalnego z agencją pracy łączy przede wszystkim to, iż pomoc kandydatowi w znalezieniu pracy  jest świadczona zupełnie bezpłatnie przez wyspecjalizowany zespół doradców.  A na czym polega różnica i gdzie lepiej się zgłosić po wsparcie? 

Autor

prestiz

Nasze wyobrażenie o funkcjonowaniu obu typów agencji prowadzi praktycznie do jednoznacznego zrównania zakresu działalności. Tymczasem agencję doradztwa personalnego od agencji pracy różnią zarówno metody działania, jak i zakres działań. Łączy natomiast rezultat, jakim jest wskazanie pracodawcy, pracownikowi i kandydatowi  wspólnego celu. 

Co kryje się pod nazwą agencja doradztwa personalnego i agencja pracy? 

1.    Zaawansowane narzędzia, pogłębione wywiady

Agencja doradztwa personalnego działa niczym profesjonalna swatka, korzystająca z wielu stale udoskonalanych narzędzi, której zdaniem jest połączenie idealnego kandydata z potrzebującym go pracodawcą. 

W tym celu pracownicy agencji korzystają z wielu narzędzi, takich jak: 

  • executive search – metody pozwalającej dotrzeć do kandydatów z poziomu kadry zarządzającej i managerskiej oraz wysokiej klasy specjalistów, którzy osiągają sukcesy zawodowe, a którzy nie szukają pracy
  • direct search (headhunting) – metody poszukiwania potencjalnych kandydatów w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Polega ona na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia pracodawcy
  • wywiadu behawioralnego – metody stosowanej przy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie, polegającej na zadawaniu takich pytań, które pozwolą uzyskać informacje o zachowaniach w konkretnych sytuacjach i wykazać cechy kandydata pożądane do pracy na danym stanowisku
  • assesment i development center – techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych
  • testy psychometryczne FRIS®, FACET5 i Thomas International, czyli badania osobowości zawodowej. 

Koszt skorzystania z tych narzędzi jest po stronie pracodawcy. Zdarzają się jednak kandydaci, którzy chcą zainwestować w lepsze poznanie swoich predyspozycji i zakupują np. testy psychometryczne. 

2.    Więcej niż rekrutacja 

Agencja doradztwa personalnego  to coś więcej niż usługi rekrutacyjne. To także wszelkiego rodzaju doradztwo, dzięki któremu pracodawca korzystający z pomocy agencji, będzie umiał lepiej komunikować się ze swoim zespołem, wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników i precyzyjniej podkreślać wartości, którymi się kieruje w obszarze zawodowym.

LSJ HR Group w swoich szeregach ma niezwykle doświadczonych i merytorycznie przygotowanych trenerów i konsultantów, którzy wspierają pracodawców i ich pracowników poprzez zbadanie  potrzeb, a następnie szkolenia z zakresu umiejętności twardych lub miękkich (zależnie od efektu badania), mentoring na wszystkich szczeblach decyzyjności, po zbudowanie strategii rozwoju lub employer brandingu. 

Takie całościowe podejście do tematu HR przynosi znakomite rezultaty. Jeżeli bowiem diagnozujemy, gdzie leży i jaki jest problem, możemy z pomocą ekspertów go naprawić, a tym samym polepszyć swoją pozycję na tym wysoko konkurencyjnym rynku pracy. 

3.    Praca tymczasowa, czyli agencja pracy

Praca tymczasowa, leasing pracowniczy, outsourcing to terminy, które sprowadzają się do jednego: zatrudnienia przez agencję pracy i wykonywania zadań służbowych we wskazanej przez agencję firmie. To forma pracy, która zyskuje na popularności na całym świecie. Jak wskazują prognozy serwisu Pracuj.pl, w 2020 roku 50% pracowników w USA będzie zatrudniona w oparciu o umowy kontraktowe lub tymczasowe.

W Polsce niestety nielegalne praktyki powodują, że wiele osób stroni od tego typu zatrudnienia. LSJ HR Group każdego dnia łamie złą passę tej terminologii i przekonuje kandydatów zainteresowanych pracą na produkcji, czy w magazynie, że nic nie tracą, a tylko zyskują, podejmując zatrudnienie tymczasowe. Jest to również doskonałe rozwiązanie dla pracodawców, gdyż zyskują elastyczność i szybkość zatrudnienia oraz brak konieczności prowadzenia teczek osobowych oraz kosztów prowadzenia kadr. Często też agencje pracy wspierają firmy w zatrudnieniu cudzoziemców i pomagają w przejściu przez zawiłą procedurę legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. 

Na koniec warto dodać, że działająca zgodnie z prawem agencja pracy nie pobiera żadnych opłat od kandydatów i pracowników za znalezienie pracy i zatrudnienie, nie zabiera nawet najmniejszej części wynagrodzenia i zawsze walczy o jak najlepsze warunki  zatrudnienia. Wypłaty trafiają na konta pracowników na czas, pracownicy mają pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz zagwarantowaną opiekę doradcy. Czy warto? Zdecydowanie tak.

 
LSJ HR Group
ul. Celna 1
Szczecin

www.lsj.pl
e-mail: biuro@lsj.pl
tel. +48 91 814 52 52

7( 128)
Lipiec'19
gajda