Industrial Bridge 2019 – tam znajdziesz nowych klientów

Autor

prestiz

galeria

Most przemysłowy w  Szczecinie 

Ta inwestycja powraca do Szczecina co dwa lata. Nie zakłóca ruchu w mieście, nie powoduje korków, nie wywołuje fali protestów żadnych środowisk. Łączy. Jest budowana na coraz mocniejszych fundamentach, a przy jej powstawaniu pracuje grono ekspertów z Polski i Niemiec. Ich zadanie jest proste: zrobić wszystko, by usprawnić komunikację… między przedsiębiorcami. Spokojnie, to nie jest rzecz o przeprawie drogowej w mieście, choć w pewnym sensie chodzi o skomunikowanie obu brzegów Odry, w jej transgranicznym aspekcie.

INDUSTRIAL BRIDGE 2019 – bo o nim mowa – odbędzie się 27 listopada 2019 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) w Szczecinie. To już trzecia edycja międzynarodowych spotkań biznesowych. Wydarzenie dedykowane firmom z Polski i zagranicy przyciąga przedsiębiorców związanych z branżą morską, metalową, transportem i logistyką, a w tym roku również z energią odnawialną. Spotkania te śmiało można nazwać inwestycją, bo przedstawiciele firm inwestują swój najcenniejszy i nieodnawialny zasób – czas – po to, by nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi, co w dłuższej perspektywie może przynieść wymierne korzyści. 

Po co komu most?

Idea międzynarodowych spotkań biznesowych zrodziła się z potrzeby środowiska przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. RCIiTT idealnie nadawał się na ich organizatora, bowiem od lat jest partnerem w projekcie Komisji Europejskiej pod nazwą Enterprise Europe Network (EEN). To największa na świecie sieć biznesowa. Skupia ponad 3 tys. specjalistów z ponad 50 krajów na całym świecie. Ma swoje struktury, bazy danych, kanały komunikacji i środki, z których finansuje szereg usług (w znakomitej części bezpłatnych) głównie dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Są to m.in. usługi konsultingowe, prawne, z zakresu praw własności intelektualnej, audyty technologiczne, audyty innowacyjności, szkolenia, usługi marketingowe, raporty rynkowe, mające na celu wsparcie dla przedsiębiorców w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych oraz zwiększenia konkurencyjności ich firm na rynku. Sieć EEN organizuje także misje gospodarcze dla przedsiębiorców oraz tzw. brokery, czyli właśnie międzynarodowe spotkania branżowe dla firm. INDUSTRIAL BRIGDE jest jedynym z takich wydarzeń organizowanych cyklicznie na Pomorzu Zachodnim.

W RCIiTT doradcami firm z Pomorza Zachodniego są specjaliści w swoich dziedzinach. W ramach projektu EEN, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie współtworzy konsorcjum WEST  POLAND, skupiające podobne do RCIiTT ośrodki z Poznania, Konina, Zielonej Góry, Wrocławia, Wałbrzycha i Opola. Wszystkie ośrodki współpracują ze sobą w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań dla problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy w procesie nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Dzięki udziałowi w sieci EEN RCIiTT ma szerokie kontakty i możliwość wymiany informacji z dziesiątkami krajów z Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk czy Australii. Daje to ogromne możliwości tworzenia nowych relacji biznesowych dla polskich firm. O potrzebie organizowania tych spotkań najlepiej mówią liczby: poprzednia edycja INDUSTRIAL BRIDGE 2017 zgromadziła ponad 112 uczestników z Polski i zagranicy, którzy odbyli ponad 80 spotkań B2B.

Jak to działa?

Spotkania biznesowe to ciekawa, sprawdzona i – co jest także istotne – bezpłatna forma spotkań o charakterze gospodarczym. Każdy z uczestników rejestruje się na dedykowanej specjalnie dla INDUSTRIAL BRIDGE 2019 stronie internetowej https://ib2019.b2match.io/, gdzie tworzy swój profil. Zawiera on informacje o tym, czym zajmuje się firma, czego poszukuje i co oferuje. Każdy z zarejestrowanych przedsiębiorców ma możliwość wysłania zaproszenia do spotkania, jak i bycia zaproszonym jeszcze przed wydarzeniem. Dzięki temu przygotowywany jest plan indywidualnych 20-minutowych spotkań dla każdego uczestnika. Warunkiem jest akceptacja takiego spotkania przez obie strony: zapraszającego i zaproszonego. Otrzymują oni informację  z kim, o której godzinie i przy którym stoliku mają spotkanie z potencjalnym partnerem biznesowym. W myśl idei, RCIiTT daje przedsiębiorcom przysłowiową wędkę w postaci czasu na indywidualne rozmowy biznesowe, dzięki której mogą oni pozyskać nowego odbiorcę swoich usług lub produktów. Pomysł budowania sieci kontaktów, czyli networking, sprawdza się na całym świecie. 

W jednym dniu i miejscu spotykają się przedsiębiorcy, którzy zamiast ponoszenia kosztów związanych np. z wyjazdem na targi, budowaniem stoiska i opuszczeniem swej firmy na kilka dni, cały swój czas przeznaczają na umówione wcześniej bezpośrednie rozmowy z nowymi potencjalnymi partnerami biznesowymi. W ciągu 4 godzin w ramach INDUSTRIAL BRIDGE 2019 firma może odbyć maksymalnie 12 dwudziestominutowych spotkań. W razie potrzeby, w komunikacji z zagranicznym partnerem pomogą obecni na miejscu tłumacze. Jeśli to konieczne, pracownicy RCIiTT również pomagają w rozmowach, gdyż zespół odpowiedzialny za realizację INDUSTRIAL BRIDGE bez problemu komunikuje się w językach angielskim czy niemieckim. 

Dobór branż, wokół których zbudowane są spotkania biznesowe, odzwierciedla potrzeby i strukturę regionów, z których pochodzą uczestnicy międzynarodowych spotkań biznesowych. Uwzględnia też współpracę  różnych sektorów przemysłu między sobą – np. wiele firm z branży metalowej produkuje elementy używane w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a część branży morskiej pokrywa się z transportem i logistyką. 

Nowoczesny i mądry biznes

INDUSTRIAL BRIDGE 2019 jest miejscem dedykowanych spotkań nie tylko przedsiębiorców, ale też naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie. Termin „innowacyjność”, który każda nowoczesna i chcąca się rozwijać firma stara się przełożyć na swoje praktyczne działania, skłania przedsiębiorców do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań dla swoich produktów i usług. Niewiele firm ma własne działy badań i rozwoju, ale wiele chciałoby korzystać z takich usług. I tu z pomocą przychodzi największa w regionie uczelnia techniczna, jaką jest ZUT. Doskonale wyszkolona kadra naukowców z wielu dziedzin, od budownictwa po inżynierię chemiczną, nanotechnologię, informatykę, mechanikę i mechatronikę, budowę maszyn, biotechnologie i wiele innych świadczy usługi badawcze dla przedsiębiorców. Współpraca ta ma różne formy: od wykonania badań, poprzez wydawanie opinii o innowacyjności dla produktów i usług przedsiębiorców (niezwykle ważne i pomocne przy staraniu się m.in. o dofinansowanie ze środków publicznych dla rozwoju firm lub wprowadzania nowych produktów, budowania nowych linii technologicznych ect.), po tworzenie konsorcjum z udziałem biznesu i nauki, wspólnych projektów badawczych, rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych firm i wiele innych usług. Naukowcy również uczestniczą w INDUSTRIAL BRIDGE, dzięki czemu firma może nawiązać bezpośredni kontakt ze specjalistami z różnych wydziałów ZUT. Biznes wie, co chce zrobić, nauka zaś niesie wiedzę, jak to zrobić. Synergia jest oczywista, a wprowadzanie innowacyjności bez udziału przedstawicieli świata nauki jest po prostu niemożliwe. 

Udział w INDUSTRIAL BRIDGE 2019 jest bezpłatny, jednak ze wspomnianych względów konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Strona imprezy wraz z formularzem rejestracyjnym: https://ib2019.b2match.io/

 
10( 131)
Październik'19