O gospodarce morskiej w Szczecinie

Kolejna, siódma edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie tradycyjnie już cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 600 uczestników, w tym przedstawiciele polskiego rządu oraz krajów Trójmorza i Formatu 17+1. Pojawili się menadżerowie najważniejszych firm, organizacji i instytucji z branży morskiej, a także wielu ekspertów i naukowców z kraju i zagranicy.

Autor

Karina Tessar

galeria

Dwudniowy cykl konferencji obejmował wystąpienia i debaty, które  odbyły się w siedzibie Opery na Zamku oraz hotelu Radisson BLU Szczecin. Nadrzędnym celem każdej edycji Kongresu jest stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej. Podczas tegorocznego wydarzenia szczególny nacisk położono na inicjatywę Trójmorza jako impulsu do rozwoju gospodarczego Europy. Bardzo istotnym momentem pierwszego dnia Kongresu było podpisanie umowy o współpracy portów Szczecin i Świnoujście z włoskim portem w Trieście. Porozumienie zakłada poszerzenie dwustronnej współpracy pomiędzy portami Triest i Szczecin-Świnoujście w takich obszarach, jak transport morski, ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego. Porozumienie obejmuje też kwestie z obszaru przemysłu portowego oraz promocji i wymiany informacji.

Debatowano również o bieżących problemach portów i branży stoczniowej. Uczestnikom przybliżono m.in. rządową strategię rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce. Nie zabrakło też nawiązań do kwestii ekologicznych (np. ograniczania emisji gazów cieplarnianych) oraz paneli dyskusyjnych dotyczących edukacji morskiej i innowacji. Ważnym tematem rozmów był rozwój polskich portów, kwestie synergii ich działalności, plany inwestycyjne i projekty, jak chociażby: budowa terminalu głębokowodnego czy modernizacja terminalu promowego w Świnoujściu, pogłębienie toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina, budowa portu zewnętrznego w Gdyni,  czy portu centralnego w Gdańsku.  Obecny w Szczecinie Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk, podsumowując Kongres podkreślił jego merytorykę, ważkość debat dotyczących konkretnych rozwiązań w branży, nakreślenie nowych trendów w gospodarce morskiej.

Organizatorami 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego były Fundacja Kongres Morski oraz Publico Mare - Fundacja, a współorganizatorem Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dodatkowo resort sprawował nad Kongresem nadzór merytoryczny.

 
10( 131)
Październik'19
gajda