Więcej Strefy, więcej zdrowia – to już trzeci klub!

Strefa 3L Long Life Lounge bardzo dynamicznie się rozwija. Kolejne studio dla miłośników zdrowego trybu życia właśnie otworzyło swoje podwoje na Mierzynie przy ulicy Sezamkowej 1. 

Autor

Prestiż

Podobnie jak w pozostałych punktach Strefy, klienci mają tu do dyspozycji kameralny klub zapewniający efektywny trening pod okiem profesjonalnych trenerów, fizjoterapeutów i dietetyków. Podstawą jest trening obwodowy na technologicznie zaawansowanym sprzęcie. – Dysponujemy przestronną bazą lokalową o powierzchni 320 m2 wyposażoną w nowoczesne sprzęty zapewniające bezpieczne, a przy tym skuteczne ćwiczenia dla osób w różnym wieku – mówi Angelika Tomaszewska, menager i trener personalny. – Klienci mają do dyspozycji własny parking, a osoby niezmotoryzowane mogą dojechać do klubu autobusem linii 99.

Treningi w Strefie 3L są stworzone przede wszystkim dla osób, które nie odnalazły się w innych, popularnych formach aktywności, nie przepadają także za klasycznymi siłowniami czy klubami fitness, a chciałyby zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Jest to miejsce dedykowane ludziom zapracowanym, którzy mają ograniczony czas i cenią sobie przy tym wygodę. To również świetne miejsce dla mieszkańców Mierzyna, którzy mogą czerpać przyjemność z uprawiania sportu w sąsiedztwie swojego domu i nie muszą jechać do centrum miasta. – Zapraszamy do nowej filii Strefy zarówno zapalonych sportowców, jak i osoby starsze z różnymi dysfunkcjami, panie chcące odzyskać sylwetkę po porodzie, wszystkich pragnących pozbyć się zbędnych kilogramów, ale także osoby, które mają po prostu ochotę czynnie się zrelaksować i poprawić stan zdrowia oraz kondycję – dodaje Angelika Tomaszewska.

Strefa 3L to więcej niż trening. Przy ulicy Sezamkowej klienci mogą także skorzystać z porad m.in. dietetyków czy fizjoterapeutów.

Tu również będą organizowane wykłady, spotkania, eventy. Strefa nie jest klasycznym klubem fitness, więc tego rodzaju przedsięwzięcia i akcje to naturalne uzupełnienie części treningowej. Twórcy Strefy wychodzą z założeni, że o zdrowie i formę fizyczną należy dbać kompleksowo, a sam klub jest do tego stworzony.

 

More Zones, more health – this is the third club already!

Zone 3L Long Life Lounge is growing dynamically. Another studio for fans of healthy lifestyle has just been opened in Mierzyn in 1 Sezamkowa Street.

Just like in other locations of the Zone, clients have at their disposal here a cosy club that provides an efficient training supervised by professional trainers, physiotherapists and dieticians. The basis is a circuit training on a technologically advanced equipment. – We have at our disposal spacious premises of the area of 320 m2 equipped with modern devices providing safe and at the same time efficient forms of exercises for people of different age – says Angelika Tomaszewska, the manager and a personal trainer. – Our customers can use our own car park, and those who prefer to use public transport can get here by bus no. 99.   

Trainings in Zone 3L have been created first of all for people who do not really enjoy other popular forms of being active, are not fond of typical gyms and fitness clubs but would like to take care of their health and well-being. This place is aimed at hard-working people, whose time is limited and who also appreciate comfort. It is also a great place for people living in the area of Mierzyn, who can enjoy doing sports in their own neighbourhood and do not need to go to the city centre. – We are inviting to the new Zone both enthusiastic sportspeople and the elderly with various disfunctions; women who want to get back in shape after giving birth, all people who want to get rid of extra kilograms, but also people who simply want to relax and improve their well-being and general shape - adds Angelika Tomaszewska.    

Zone 3L is more than just training. In Sezamkowa St. clients may also ask for advice e.g. dieticians and physiotherapists. There will also be organised lectures, meetings, events. The Zone is not a typical fitness club, so these kinds of activities and events are a natural supplement to the training part. The creators of the Zone believe that health and fitness need to be taken care of in a complex way, and that this is what the club is created for.

ad / foto: Zdzisław Piotrowski

Prestiż  
Październik 2019