Szara strefa rośnie, a problemów nie ubywa

Wiele się mówi ostatnio o wzroście szarej strefy w kontekście zatrudnienia cudzoziemców. Do agencji LSJ HR Group codziennie przychodzi kilkanaście osób, które wykonywały bądź wykonują nielegalną pracę. Ich sytuacja jest wynikiem niewłaściwych praktyk firm powierzających wykonywanie pracy.   

Autor

Aleksandra Kowalczykowska

Co jest przyczyną takich działań? Jakie są oczekiwania cudzoziemców od pracodawców z regionu?  Co możemy zrobić, aby było lepiej? Swoją wiedzą dzieli się Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor zarządzająca agencji.  

Na co zwracają uwagę cudzoziemcy poszukujący pracy w Szczecinie?  

Najczęściej czynnikiem decydującym o przyjęciu oferty przez cudzoziemca jest wysokość wynagrodzenia. Niestety na naszym rynku nie brakuje pracodawców uskuteczniających nielegalne praktyki. Oferują oni pracę nieobwarowaną żadnymi kosztami, a co za tym idzie za pozornie większe pieniądze. Cudzoziemcy decydują się na pracę w szarej strefie, gdyż finansowo jest to dla nich atrakcyjniejsze. Często nie mają świadomości, z jakimi konsekwencjami to się wiąże, od braku ubezpieczenia, po groźbę deportacji. Co więcej, podejmują taką decyzję, gdyż nie wiąże się ona z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie kwestii związanych z legalizacją.  Wniosek jest zatem oczywisty, potrzebujemy uproszczonych procedur i obniżenia kosztów pracy. 

Wiele mówi się o nieprzyjaznych procedurach legalizacji pracy cudzoziemców. Jak to wygląda z perspektywy agencji?  

W LSJ HR Group zatrudniamy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim Kodeksem Pracy i Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – na tej podstawie zatrudnieni u nas ludzie otrzymują wynagrodzenie.   

Sytuację komplikuje jednak to, co dzieje się w instytucjach odpowiadających za legalizację pracy. Wygląda to tak: Urząd Wojewódzki wydaje pozwolenia na pracę na podstawie Ustawy o cudzoziemcach, która w pewnym sensie wyklucza się z zapisami Kodeksu Pracy. Włączają się dodatkowo powiatowe urzędy pracy (właściwe dla lokalizacji pracodawcy), które regularnie przygotowują informacje o wysokości wynagrodzeń, nie do końca adekwatne do sytuacji na rynku pracy, a będące podstawą do wydania pozwolenia przez Urząd Wojewódzki. Następstwem tych działań może być sytuacja, w której zatrudniający cudzoziemca pracodawca będzie musiał co dwa miesiące podwyższać albo obniżać wynagrodzenie, zależnie od tego, jakie będą wytyczne Powiatowego Urzędu Pracy.  

Stanu rzeczy nie poprawia też fakt, że miesiącami czeka się na dokumenty, procedura legalizacji jest zawiła i kosztowna. To jest jednak temat, o którym mówi się ostatnio bardzo dużo.  

W całej tej skomplikowanej machinie funkcjonuje także pracodawca, który w przypadku kontroli musi zmierzyć się w zawiłościami i rozbieżnymi przepisami prawa. I albo podołała wyzwaniu, albo nie i wówczas otrzyma mandat.  

Tutaj z pomocą przychodzi nasza agencja, w której doradcy będący ekspertami w dziedzinie legalizacji pracy cudzoziemców, wyręczają firmę w całej procedurze. Pracodawcy z regionu mogą też skorzystać z outsourcingu pracowników-cudzoziemców. W naszej agencji zatrudniamy około półtora tysiąca osób, które każdego dnia delegowane są do pracy u naszych klientów. 

Wracając jednak do tematu kłopotliwych procedur, musimy zdać sobie sprawę, że na cudzoziemców zza wschodniej granicy czekają już nasi sąsiedzi, Niemcy. Może się zatem okazać, że niska wydajność urzędów w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców oraz zawiłość procedur sprowadzi na przedsiębiorców spore kłopoty. Niemcy są bowiem lepiej zorganizowani, a i płace mają bardziej atrakcyjne.  

Czy jest coś, co możemy zmienić od zaraz, aby poprawić tę trudną sytuację? 

Zdecydowanie tak. To co powinniśmy zrobić niezwłocznie, to iść w ślady Czech i wprowadzić zmianę w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy, wydłużając czas jej wykonywania z 6 na 24 miesiące. W konsekwencji urzędnicy będą mieli nieco mniej pracy, a kolejki znacznie się skrócą. To zadanie dla rządu, i to priorytetowe. 

Prestiż  
Grudzień 2019