Menedżer też człowiek, ale…

O tym, że menedżer powinien być nie tylko decydentem, ale przede wszystkim inspiratorem, który motywuje współpracowników wiadomo od lat. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość, droga od wiedzy do praktyki jest daleka. 

Autor

Aleksandra Kowalczykowska

Budowanie zespołu, zatrudnienie odpowiednich ludzi, stworzenie im sprzyjających i motywujących warunków nie jest sprawą prostą.
Na rynku jest wiele publikacji i szkoleń, które wskazują właściwy kierunek w zarządzaniu zespołami. A jednak menadżerowie wciąż powielają te same błędy.

Jednym z najczęstszych jest brak bieżącej komunikacji i przekazywania pracownikom informacji zwrotnych. Indywidualne omówienie efektów pracy jest dla każdego członka zespołu niezwykle ważne, a docelowo konstruktywne. Jeśli nie będzie wiedział, gdzie popełnił błąd, albo co mógł zrobić lepiej, nie będzie ani skuteczny, ani wydajny. Co równie ważne, informacją zwrotną jest także pochwalenie pracownika, gdy dobrze zrealizował zadanie. Nie zapominajmy o tym.

Menadżerowie miewają kłopoty z delegowaniem zadań. To często prawdziwe „samosie”. Tradycyjnie wymówką jest brak czasu na skuteczne zlecenie danego zadania. Jednak dobremu menadżerowi zależy na tym, aby pracownicy rozwijali się i radzili sobie z coraz trudniejszymi wyzwaniami. Jest odpowiedzialny nie tylko za projekt, ale i ludzi, którzy w nim uczestniczą. 

Zdarza się również, że menadżerowie nie potrafią zakomunikować zespołowi wartości, które są dla nich ważne w trakcie współpracy. Nie umieją przygotować z pracownikami zbioru zasad obowiązujących w organizacji, a dotyczących komunikacji wewnątrz i na zewnątrz, akceptowanych lub nie zachowań oraz wzajemnych oczekiwań. Co więcej, nie rozmawiają z członkami zespołu na temat misji firmy, nie określają po co działają. A przecież świadomość wspólnego celu jest podstawą, dzięki której wszyscy gramy do jednej bramki.  

Kolejnym błędem popełnianym przez wielu menadżerów jest brak inwestowania w rozwój współpracowników. Z jednej strony warto zadbać o udział zespołu w szkoleniach podnoszących kompetencje twarde i miękkie. Z drugiej zaś należy poświęcić czas na niezwykle ważny, ale niedoceniany mentoring. Na rynku dostępny jest pełen wachlarz usług rozwojowych. Firmy mogą dostosować je do swoich możliwości i potrzeb. Co więcej, mogą też skorzystać ze wsparcia zewnętrznego mentora, doradcy, który wesprze menadżera i zespół w poprawie komunikacji lub uporządkowaniu procesów.

Motywowanie ludzi, wzbudzenie w nich chęci osiągania wspólnych celów nie jest łatwe. To fakt. Nawet najlepsi liderzy stale aktualizują swoją wiedzę oraz umiejętności w zarządzaniu ludźmi, aby tworzyć niezwyciężone i skuteczne zespoły. 

Jedną z okazji do poznania najnowszych trendów w tym obszarze będzie z pewnością czwarta edycja konferencji #HRSzczecin, która odbędzie się 21 maja w Szczecinie. Organizatorzy postawili w tym roku na szerszy, niż wyłącznie HR-owy kontekst, stąd zmiana nazwy wydarzenia na #HR&Business Szczecin. Z perspektywy menadżerów istotne będą zwłaszcza tematy dotykające problematyki leadershipu, których na pewno nie zabraknie. 

Dodatkowo liderzy, którzy nie czują się pewnie w materii budowania zespołów powinni rozważyć rozwój kompetencji w ramach specjalnie dedykowanych programów szkoleniowych. To idealny moment na rozejrzenie się za najlepszą ofertą, bowiem niebawem ponownie pojawi się szansa na refundację kosztów w ramach unijnego dofinansowania.  

Tak więc, drodzy menadżerowie pamiętajcie, że sukces organizacji to nie tylko wasz indywidualny cel. Musicie dążyć do niego wspólnie z całym zespołem, nawet jeśli droga jest wyboista!

 

 
LSJ HR Group
ul. Celna 1
Szczecin

www.lsj.pl
e-mail: biuro@lsj.pl
tel. +48 91 814 52 52

3( 136)
Marzec'20
gajda