Nowy prezes po 27 latach

Marcin Raubo, Komandor YKP Szczecin został wybrany nowym prezesem Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Zastąpił on Zbigniewa Zalewskiego, który stanowisko piastował od 27 lat. 

– Roboty jest przed nami mnóstwo, tutaj będzie problem za co zabrać się w pierwszej kolejności – przyznaje Marcin Raubo. – Plan układam już od kilku tygodni, mam mocną ekipę w Zarządzie, wiele pomysłów, a mimo to wciąż pojawiają się nowe.

Do Zarządu dostali się także wszyscy proponowani przez nowego prezesa żeglarze. Wśród nich są: Jacek Klimecki, Borys Boratyński, Andrzej Armiński, Piotr Maras, Artur Burdziej, Wojciech Denderski, Wojciech Kaczor i Maciej Cylupa. W tym przypadku ludzie i odpowiedni ich dobór jest kluczem do sukcesu. Załoga, którą nowy prezes zaprosił na pokład została precyzyjnie wybrana spośród braci żeglarskiej. Są to ludzie, których środowisko doskonale zna, którzy mają nazwiska i dorobek gwarantujący merytoryczną pracę, wiedzę, zapał i serce do zadań ,które nowy zarząd postawił przed sobą. Nie ma tu żadnego przypadku, każdy z nich ma przed sobą konkretne pole do działania. Tylko w taki sposób, wykorzystując indywidualne predyspozycje do poszczególnych dziedzin, a zarząd ZOZŻ to przecież praca społeczna, nowa załoga jest w stanie zapewnić dynamikę i dedykację w jego pracy. Tu nie ma miejsca na przypadek.

Sejmik ZOZŻ trwał ponad 9 godzin i był jednym z najdłuższych w historii. W programie proponowanym przez nowego prezesa znalazło się wiele punktów, które bez wątpienia znacząco wpłyną na rozwój żeglarstwa nie tylko w Szczecinie, ale i w regionie.

– ZOZŻ powinien udzielać realnego wsparcia zrzeszonym klubom żeglarskim w zakresie m.in.: organizacji regat, organizacji szkoleń, pozyskiwaniu funduszy, rozmów z władzami lub sponsorami, pomocy księgowe i prawnej – wylicza Komandor. – Powinien też inspirować i koordynować budowę kompleksowej oferty żeglarskiej poczynając od Optimista, a kończąc na żeglarstwie morskim na jachtach balastowych. Zapobiegnie to odchodzeniu od żeglarstwa, szczególnie młodzieży. Zaangażujemy się jednocześnie w budowanie kadry trenerskiej, instruktorskiej i sędziowskiej, która zapewni możliwość rozwoju żeglarstwa w regionie. To tylko kilka z punktów programu, który przedstawiony został przez nowego prezesa. Wśród długiej listy zapewnień znajdziemy także deklarację o odzyskaniu zdolności współpracy z innymi podmiotami, np. z Polskim Związkiem Żeglarskim w kwestii wspólnego zagospodarowania Mariny Trzebież oraz gmin województwa. Słusznie zaznaczono, że gminy powinny wspólnie działać przy organizacji różnego rodzaju imprez i realizować programy żeglarskie.

 

3( 136)
Marzec'20