Pomocna dłoń Izby

Rozmowa z Jarosławem Tarczyńskim, prezesem największej organizacji samorządu gospodarczego w Polsce – szczecińskiej Północnej Izby Gospodarczej.

Autor

Dariusz Staniewski

galeria

Jakie działania, jaką pomoc lokalnym przedsiębiorcom, zaproponowała PIG po wybuchu pandemii koronawirusa? Jaki miała charakter? 

Pamiętam bardzo dobrze moment, kiedy pandemia koronawirusa zaczęła być realnym problemem, a nie „ciekawostką ze świata”, na którą patrzymy z zainteresowaniem, ale bez uczucia, że zaraz będzie ona nas dotyczyć. Widząc wielkie zdezorientowanie świata gospodarki postanowiliśmy, że Północna Izba Gospodarcza będzie dla przedsiębiorców centrum informacji bieżącej sytuacji prawnej, porad związanych z funkcjonowaniem, ale i nasi przedsiębiorcy na bieżąco mogli się dowiedzieć jak pozyskiwać pieniądze na swoją działalność, pożyczki płynnościowe czy inne formy wsparcia. Izba pozostała w bieżącym kontakcie z instytucjami publicznymi, pomagaliśmy przedsiębiorcom we wdrażaniu wszelkich wytycznych dotyczących pracy w reżimie sanitarnym. Proszę mi wierzyć, nie pamiętam, by kiedykolwiek Izba odbierała tyle telefonów z pytaniami od ważnych przedsiębiorców, ludzi znanych w całym regionie. Oni nie wiedzieli co się dzieje i pytali: „Czy rzeczywiście możliwe jest, by nasza firma zawiesiła działalność?” „Czy tak można?”, „Z czego zapłacić pracownikom?”. To był czas próby dla gospodarki zachodniopomorskiej i cieszę się, że nasz plan przygotowany w ramach „Izbowego Pakietu dla Przedsiębiorców” został pozytywnie oceniony. Przedsiębiorcy z Izby wykazali wielką solidarność wobec siebie, ale i wielu wspierało szpitale i placówki ochrony zdrowia w trudnej walce z COVID–19. Dzisiaj jesteśmy bogatsi o pewne doświadczenia. Wiosną wszyscy walczyliśmy. Jeżeli przedsiębiorcy czuli, że Izba jest ich sojusznikiem to jest to dla mnie i dla całego zespołu największym komplementem. 

Jakie działania PIG podejmuje aktualnie? Czy zainteresowanie firm pomocą izby osłabło czy też jest większe, a może utrzymuje się na podobnym poziomie?

Północna Izba Gospodarcza stawia sobie za cel bycie instytucją opiniotwórczą i zabierającą głos w bieżących tematach z życia zarówno naszego regionu jak i w skali ogólnopolskiej. Szczyt zainteresowania tematyką pandemii to rzeczywiście była wiosna, ale późniejsze miesiące, czyli czas „odmrażania” gospodarki również przyniósł wiele tematów, które budziły w przedsiębiorcach wielkie emocje. Trudno byłoby zliczyć ilość pytań odnośnie Tarcz Antykryzysowych czy wspierania przedsiębiorców w pozyskiwaniu pożyczek oferowanych przez samorządy. Izba głośno zabierała głos m.in. w sprawie Zachodniopomorskiego Programu Grantowego, który został zaoferowany przedsiębiorcom w ramach pomocy marszałkowskiej z RPO WZP 2014–2020. W dużej mierze to dzięki naszej interwencji próg dostępności został obniżony z 70% do 50%. Izba jest instytucją, która aktywnie zabiera głos, a nie jest tylko reaktywna wobec tego, co się dzieje. A czas mamy wyjątkowy. 

Coraz częściej pojawiają się informacje, że jesienią można się spodziewać drugiej fali pandemii. Czy PIG szykuje się na taką ewentualność? Jakie działania zamierza podjąć, jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji?

Nie spodziewam się drugiego „lockdownu”.
To byłby cios dla wielu branż i przedsiębiorców. Mam wrażenie, że ani społeczeństwo, ani świat biznesu nie przyjąłby takiego rozwiązania ze zrozumieniem. Z drugiej strony widząc rosnącą ilość zakażeń i nadal dość niestabilną sytuacje na świecie, można powiedzieć, że ta jesień to jedna wielka niewiadoma pod wieloma względami. Widzimy, że przedsiębiorcy są bardzo ostrożni w planowaniu swoich inwestycji. Bardziej są skłonni do gromadzenia pieniędzy niż do innych działań, które dotychczas napędzały gospodarkę. Mam pewne obawy, że to będzie czas gospodarczego spowolnienia i raczej optymalizacji niż inwestycji. Tak naprawdę jakakolwiek prognoza rysowana dzisiaj w kontekście kolejnych miesięcy jest obciążona dużym ryzykiem. Czy w styczniu ktoś spodziewał się tego, jak zmieni się nasze życie? 

Północna Izba Gospodarcza zaprasza wszystkich przedsiębiorców do kontaktu. Będziemy wspierać merytorycznie tak, jak tylko potrafimy. W sierpniu jeszcze konferencja na temat zrównoważonej gospodarki w Euroregionie Pomerania, a we wrześniu spotkanie w ramach cyklu „Business Contact” z Jackiem Walkiewiczem. Planów mamy jeszcze całkiem sporo. 

Dziękuję za rozmowę.

4( 137)
Lipiec'20