Energia prosto ze słońca

Fotowoltaika i energia wiatru to najtańsze i najbardziej bezpieczne formy wytwarzania czystej energii, będące rozwijaną od wielu lat alternatywą dla wysokoemisyjnych źródeł wytwórczych. Fotowoltaika spotyka się jednak z większą akceptacją społeczną, gdyż – w przeciwieństwie do turbin wiatrowych – nie emituje żadnych drgań, hałasu ani zacienienia. Jej produkcja jest zależna od nasłonecznienia i pory dnia, co sprawia, że w pewnych okresach optymalne jest magazynowanie energii wytworzonej w farmach słonecznych i wiatrowych.

Autor

Karina Tessar

galeria

Możliwość magazynowania energii wpływa na wzrost efektywności produkcji farm dzięki ograniczeniu powiązania bieżącego zużycia
w systemie energetycznym z występującymi możliwościami produkcji w odnawialnym źródle energii. To droga do zwiększenia efektywności produkcyjnej niestabilnych źródeł energii elektrycznej (przetwarzających energię słoneczną i wiatru). Dlatego Novelty OZE Group rozpoczyna realizację projektu magazynów energii i prowadzi negocjacje z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi takim przedsięwzięciem.

Poza wspomnianymi zaletami źródła energii odnawialnej są w zasadzie niewyczerpywalne. W konsekwencji od 2000 roku fotowoltaika przeżywa międzynarodowy boom, który nie omija również rynku polskiego. Wobec wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych oraz zanieczyszczeń i degradacji środowiska, to nie tyle moda, co konieczność.
Jak wynika z ubiegłorocznego raportu Instytutu Energii Odnawialnej, fotowoltaika stanie się w najbliższych latach głównym obszarem inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii) w Polsce, a być może i w całej polskiej elektroenergetyce. 

Praktycznie wszystkie firmy z branży pracują nad projektem własnych magazynów energii, ale jednym z prekursorów w tej dziedzinie jest Novelty OZE Group, dlatego o szczegóły zapytaliśmy panią Monikę Walotę, prokurenta i menadżera grupy.

Na czym polega projekt magazynów energii?

Jest to nowa, dynamicznie rozwijająca się, niestosowana jeszcze w Polsce technologia, a te interesują nas nieustannie. Dlatego wraz  z rozwojem projektów fotowoltaicznych, podążając za współczesnymi wymaganiami dla źródeł i systemów energetycznych, kompletujemy aktualnie inwestorów do kolejnej spółki akcyjnej, która będzie budować w Polsce system magazynów energii. W tym zakresie współpracujemy z bardzo znanymi firmami europejskimi i polskimi.

Magazynowanie energii w warunkach tzw. niestabilnej generacji źródeł OZE (uzależnionej od warunków pogodowych) staje się kluczowe dla zapewnienia stabilności systemu energetycznego i optymalnego wykorzystania wytworzonej energii elektrycznej bez konieczności przesyłania jej na znaczne odległości. Rozwój magazynów energii wpływa na elastyczność systemu elektroenergetycznego, przekładając konieczność ponoszenia nakładów na infrastrukturę sieciową  na dalszą perspektywę. To kluczowe dla rynku mocy określonego przez profil odbiorców, przyrostu źródeł OZE podłączanych do systemu oraz niedalekiej perspektywy dynamicznego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, szczególnie wzrostu pojazdów w technologii plug-in.

Magazyny energii to również dodatkowe funkcjonalności związane z regulacją parametrów sieci. Poprawiają one zdolności produkcyjne źródeł OZE w taki sposób, aby były jak najmniej zależne od sytuacji w systemie. Podnoszą one bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Rozwijany przez nas projekt przewiduje sieć blisko 50 magazynów o pojemności użytecznej nie mniejszej niż 400-500 MWh. Sprzyjają mu zmiany strukturalne na rynku energii, a także wzrost świadomości społecznej i popytu na magazynowanie energii. Dodatkowo wykorzystujemy przygotowywane, a także już obowiązujące rozwiązania legislacyjne na poziomie UE i Krajowego Rynku Energii. Korzystne dla nas są również scenariusze rynkowe dla cen energii w kontekście zwiększonego udziału mocy i produkcji ze źródeł OZE.

Analitycy wstępnie wyceniają projekt na 800 milionów złotych nakładów inwestycyjnych. Na jakich zasadach mogą w nim partycypować potencjalni inwestorzy?

Zarówno pod kątem magazynów energii, jak i pozostałych aspektów naszej działalności, przygotowujemy portfele gotowych projektów inwestycyjnych, których skala jest dopasowana do oczekiwań i możliwości naszych inwestorów i klientów. Proponujemy różne formy współpracy, ale przede wszystkim jest to udział w spółkach zakładanych do prowadzenia poszczególnych projektów. Działając na obszarze całej Polski mamy możliwość dedykowania oferowanych rozwiązań deweloperskich pod kątem celów biznesowych w obszarze elektrowni fotowoltaicznych do 1 MW, zespołów  elektrowni fotowoltaicznych o mocy kilku MW oraz dużych elektrowni fotowoltaicznych powyżej 30 MW – obecnie prowadzimy ponad 150 projektów elektrowni słonecznych o różnej mocy i liczba ta stale rośnie.

Pod nasze inwestycje dzierżawimy grunty o różnej powierzchni na okres do 30 lat. Wbrew powszechnemu mniemaniu, z uwagi na liczne obostrzenia niewiele gruntów nadaje się do naszych celów, co nie przeszkodziło nam w zawarciu umów dzierżawy na olbrzymią skalę – i wciąż pozyskujemy nowe lokalizacje, pod kolejne elektrownie.

Brzmi imponująco, zwłaszcza że firma ma siedzibę w Szczecinie. 

To prawda, to taki lokalny patriotyzm – nawet jak projektowana elektrownia jest w województwie podkarpackim, to ma swoją siedzibę w Szczecinie. Jesteśmy holdingiem wielu spółek działających na obszarze całego kraju, ale wszystkie mają swoją siedzibę w naszym mieście. Spośród wielu właścicieli największe udziały skupiają pan Ryszard Czyż i pani Anna Pawlicka. Naszą działalność – jako dewelopera i pracowni projektowej elektrowni fotowoltaicznych – prowadzimy przede wszystkim w oparciu o dwie spółki główne: Novelty OZE Group Sp. z o.o., zajmującą się niedużymi elektrowniami posadowionymi na obszarach około 2 hektarów oraz Foton – Elektrownie Słoneczne i Magazyny Energii S.A., która zajmuje się dużymi elektrowniami i projektem magazynów energii. 

Firma stawia na powiększanie zdobyczy rynkowych i większość uzyskanych środków inwestuje w kadrę i rozwój. Naszym głównym dobrem są właśnie kompetencje i doświadczenie pracowników – wielu z nich przeszło cały proces wdrażania OZE w Polsce, zaczynając od turbin wiatrowych i przechodząc do branży fotowoltaicznej. Wykorzystujemy więc też doświadczenie, jakie nasi doradcy i specjaliści wynieśli z przygotowania i realizacji prac budowlanych, uruchomienia i przekazania do eksploatacji gotowych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych w formule „pod klucz”.

Zespół tworzy młoda, wyspecjalizowana kadra, głównie z wykształceniem inżynierskim oraz prawniczym. Zatrudniamy i na stałe współpracujemy z ok. 100 osobami, z tego połowa pracuje w Szczecinie. W większości są to nasi etatowi pracownicy, ale także spore grono projektantów, uznanych firm doradczych i analityków, rozproszonych po całym kraju. 

Takie wyspecjalizowane i ugruntowane zaplecze pozwala na przygotowanie projektów optymalnych pod względem technicznym i biznesowym, a takimi właśnie mocno interesują się firmy z pierwszej dziesiątki branżowych firm europejskich.

Dziękuję za rozmowę.

 

 
Monika Walota

Prokurent i menadżer Novelty OZE Group

FOTON - Elektrownie Słoneczne i Magazyny Energii S.A. Novety OZE Group Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 69
Szczecin

tel. +48 91 400 09 41
e-mail: kontakt@noveltypv.pl

1( 142)
Styczeń'21