Wystawa „Atlas obecności”, przygotowywana podczas trwania pandemii była dużym wyzwaniem logistycznym. O czym opowiada?

O prywatnej stronie życia szczecinian i sferze publicznej. Na wystawie ukażą się dawne i nowe obrazy miasta, charakterystyczne miejsca oraz wydarzenia. Mimo tego, udało się przygotować materiały archiwalne ale i współczesne fotografie, które zostały pozyskane ze zbiorów prywatnych oraz od szczecińskich instytucji. Odwiedzający wystawę pozna krótki rys historyczny dotyczący początków miasta i jego dziejów od roku 1945, kiedy zaczęła się polska historia Szczecina. Druga część wystawy poświęcona zostanie urbanistyce i architekturze miasta ukazując ich rolę w scalaniu społeczeństwa. Część trzecia nawiązywać będzie do wydarzeń kulturalnych, sportowych, życia prywatnego, ceremonii, wizyt prominentnych gości i znaczących spotkań w 75-letniej historii miasta, a także do tak głośnych wydarzeń, jak bunty i protesty społeczne. 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 16.03 – 31.08.2021 

Prestiż  
Kwiecień 2021