W procesie diagnozy uczestniczą członkowie zespołu: psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, specjalista psychiatra. Wykorzystywane do tego celu badanie ADOS-2, to częściowo ustrukturyzowany protokół, który uznawany jest za złoty standard w diagnozie autyzmu. Spotkanie ma formę zabawy i rozmowy, w trakcie których improwizowane są określone sytuacje wzajemnej interakcji, proszenia, opowiadania. Badanie jest prowadzone przez certyfikowanego diagnostę, nagrywane, a następnie kodowane niezależnie przez 2 osoby. Centrum oprócz diagnozy zajmuje się terapią dzieci oraz wspiera rodziców we wdrażaniu metod terapeutycznych.

Szczecin, Jagiellońska 90/9

Prestiż  
Październik 2021