Festiwal Spotkanie Kultur

-

W Szczecinie mieszkaj przedstawiciele mniejszości litewskiej, greckiej, żydowskiej, niemieckiej i ukraińskiej. Wydarzenia w ramach festiwalu Spotkanie Kultur mają przybliżyć nam kultury, z którymi stykamy się po sąsiedzku, często zapominając o różnorodności naszego miasta.
W ciągu trzech dni spotkań odbędą się koncerty folkowe, występy taneczne i teatralne.

Zamek Książąt Pomorskich, 28-30 sierpnia

Prestiż magazyn szczeciński
( 25)
Sierpień'09