Obserwatorium zmiany gospodarczej

Autor

Prestiż

To pierwszy projekt w regionie zakładający rozwój dialogu społeczno-gospodarczego, kompleksowe badania trendów rozwojowych oraz wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania zmianą gospodarczą.

Ma on na celu określić problemy społeczne i gospodarcze województwa zachodniopomorskiego a także zbudować silne partnerstwo między lokalnymi przedsiębiorstwami a różnymi organizacjami, które działają bądź chcą działać na rzecz rozwoju regionu. Jak twierdzą autorzy projektu, dialog społeczno-gospodarczy pozwoli lepiej oceniać potencjał naszego województwa, przewidywać nadchodzące zmiany gospodarcze a ponadto wypracować przyszłościowo najlepszą strategię rozwoju. Udział w projekcie, pozwala na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń między przedsiębiorstwami, wykorzystanie opracowanych strategii rozwoju a także promocję własnej firmy. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie
www.obserwatoriumzmiany.pl .

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem projektu jest Kompass Consulting.

 

Prestiż  
Październik 2013