Prestiż Magazyn Szczeciński 6(72)
Czerwiec'14
23

Idzie lato! (1922)

29