Dla kogo są dostępne akta sądowe i czy każdy może mieć do nich wgląd?

W tym numerze Prestiżu rozpoczynamy nowy cykl porad prawnych. Szczecińscy prawnicy chętnie udzielą pomocy i odpowiedzą na Wasze pytania.

Piszcie: porady@eprestiz.pl

Autor

Mikołaj Marecki

Akta sądowe są dostępne dla stron danego postępowania oraz jego uczestników. Dotyczy to zarówno postępowania cywilnego, karnego jak i administracyjnego, w dodatku bez względu na to, czy postępowania te zostały już zakończone, czy jeszcze są w toku. Uzyskanie dostępu do akt sądowych jest możliwe w wydziale sądu, w którym prowadzone jest dane postępowanie. Niektóre wydziały wymagają złożenia odpowiedniego wniosku oraz wcześniejszego zamówienia akt. Przeglądanie akt odbywa się albo w wydziale sądu, albo w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, zwanych czytelniami akt. Strona ma nie tylko możliwość przejrzenia akt, ale również otrzymywania z nich odpisów, kopii lub wyciągów. Aby jednak móc uzyskać taką formę dokumentów, należy złożyć w tym zakresie wniosek wraz odpowiednią opłatą. Istnieje również możliwość wykonania we własnym zakresie fotokopii akt za pomocą aparatu cyfrowego. Akta postępowań są dostępne codziennie w godzinach urzędowania sądu. Jedynie w wyjątkowych wypadkach nie można uzyskać takich akt od ręki. Dotyczy to najczęściej przypadków, kiedy sprawa jest już zakończona i znajduje się w archiwum.

W niektórych szczecińskich sądach istnieje również praktyka uniemożliwiająca stronom oraz uczestnikom postępowania wgląd do akt w dniu poprzedzającym wyznaczone posiedzenie w sprawie. Uzasadnieniem takiego ograniczenia jest konieczność zapoznania się składu sędziowskiego z aktami. 

Prestiż  
Czerwiec 2014