Badania laboratoryjne - Kontroluj stan swojego zdrowia

Jak często powinniśmy wykonywać podstawowe badania służące ocenie stanu zdrowia naszego organizmu? Raz do roku, czy może tylko na wyraźne wskazanie lekarza?

Autor

Prestiż

Należy pamiętać, że częstotliwość wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych zależy zarówno od stanu zdrowia naszego organizmu jak i od wieku – mówi kierownik laboratorium S.P.L.S. MEDICUS mgr Anna Jurczyk. Na dzień dzisiejszy możemy zgłosić się na badania krwi zalecone przez lekarza prowadzącego jak i zapytać o podstawowy lub interesujący nas panel badań w laboratorium.

Zaleca się, aby morfologię krwi z rozmazem i OB wykonywać raz do roku. Podobne zalecenie dotyczy analizy ogólnej moczu oraz poziomu glukozy na czczo.

Po 30 r. ż. należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu zdrowia wątroby (służy do tego oznaczenie enzymów wątrobowych AST i ALT, tzw. ASPaT i ALaT) i ocenie gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, LDL oraz trójglicerydy).

Raz na dwa lata warto sprawdzić stan swojej tarczycy (oznaczenie poziomu TSH, w dalszej kolejności wolnych hormonów tarczycy – fT3 i fT4) a mężczyznom po 40 r. ż. zaleca się badanie poziomu PSA – ocena funkcji gruczołu krokowego.
Jednocześnie należy uważnie obserwować swój organizm – pewne objawy z jego strony niejednokrotnie przyspieszają lub wymuszają na Nas wykonanie badań podstawowych i specjalistycznych wcześniej lub częściej niż podają ogólne zalecenia.
Czy wszystkie wymienione powyżej badania można wykonać w laboratorium Spółdzielni MEDICUS?

Oczywiście. Oprócz wyżej wymienionych badań wykonujemy również inne badania, m. in. z zakresu Hematologii, Koagulologii (krzepnięcia krwi), Biochemii, Immunochemii (hormony tarczycy, hormony płciowe, markery nowotworowe), Serologii grup krwi, Analityki Ogólnej – dodaje mgr A. Jurczyk.

Na badania można zgłaszać się do Laboratorium Analitycznego SPLS MEDICUS codziennie, za wyjątkiem niedziel. Warto nadmienić, że wyniki wykonywanych badań można odbierać w tym samym dniu (z wyjątkiem sobót i niedziel).

 

S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1 Tel. 91 434 73 06, 91 433 35 68, www.medicus.szczecin.pl , Czynne pon.-pt. 7, 30 do 19, 00; soboty 8, 30 do 13,00

Prestiż  
Czerwiec 2014