Pro Publico Bono dla Jaskierskiej

Autor

Prestiż

Barbara Jaskierska przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie otrzymała wyjątkowy medal – Pro Publico Bono. To wyróżnienie wyjątkowe dla osób, które całe swoje życie poświęcają na bezinteresowną pomoc innym. Medal wręczył Jacek Męcina, wiceminister pracy podczas odwiedzin Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. To największy ośrodek  w którym zatrudnieni są niepełnosprawni w Polsce. Powstał dzięki sile i determinacji Jaskierskiej.

Prestiż  
Wrzesień 2014