Żydowski Szczecin

Spotkania, wykłady, promocje książek, dyskusje, koncerty, pokazy filmowe, spektakle… Tegoroczne Dni Kultury Żydowskiej Adlojada 2015 zatytułowane będą „Kultura i prawo”. Festiwal potrwa od 17 do 20 marca.

Autor

Daniel Źródlewski

W programie przewidziane są debaty na temat pojmowania prawa w rozmaitych obszarach kultury. W Adlojadzie 2015 uczestniczyć będą przedstawiciele różnych dyscyplin i specjalności naukowych z kilku ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy.

W ramach Adlojady 2015 odbędzie się także projekcja filmu „Hannah Arendt”
w reżyserii Margarethe von Trotty oraz specjalne spotkania z okazji 40. rocznicy śmierci bohaterki filmu – wybitnej intelektualistki, której twórczość wywołała kilka debat istotnych dla kultury europejskiej XX wieku. W Teatrze Kameralnym specjalne pokazy spektaklu „Fatum czy odpowiedzialność?”, a Chór Remedium w holu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie zaprezentuje żydowskie pieśni. Szczegółowy program na www.muzeum.szczecin.pl 

Prestiż magazyn szczeciński
3( 80)
Marzec'15