Badania laboratoryjne

Częstotliwość wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych zależy zarówno od stanu zdrowia naszego organizmu, jak i od wieku. Pacjent może zgłosić się na badania do Laboratorium Analitycznego w Spółdzielni MEDICUS codziennie z wyjątkiem niedziel. Większość wyników jest do odebrania w dniu badania.

 

Autor

prestiz

Zaleca się, aby morfologię krwi z rozmazem i OB wykonywać raz do roku. Podobne zalecenie dotyczy analizy ogólnej moczu oraz poziomu glukozy na czczo.

Po 30 r.ż. należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu zdrowia wątroby (służy do tego oznaczenie enzymów wątrobowych AST i ALT) i ocenie gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, LDL oraz trójglicerydy).

Raz na dwa lata warto sprawdzić stan swojej tarczycy (oznaczenie poziomu TSH, w dalszej kolejności wolnych hormonów tarczycy  –  fT3 i fT4), a mężczyznom po 40 r.ż. zaleca się badanie poziomu PSA – ocena funkcji gruczołu krokowego.

W przypadku konieczności dalszej diagnostyki stanu tarczycy wykonujemy całkowity poziom hormonów (T3 i T4) oraz oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) oraz przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg).

W ostatnich latach coraz więcej pacjentów stawia na profilaktykę. Szczególnie ważnym i często poruszanym tematem są choroby nowotworowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów w Laboratorium S.P.L.S. MEDICUS wykonujemy oznaczenia takich markerów nowotworowych jak: CEA – marker karcinoembrionalny, Ca 125, HE4 oraz wskaźnik ROMA, AFP, CA 19-9 – marker raka trzustki, ale także przewodu pokarmowego oraz Ca 15-3 – marker raka sutka. Należy oczywiście pamiętać, że podwyższony poziom markera we krwi nie oznacza jeszcze procesu nowotworowego. 

Laboratorium SPLS MEDICUS wykonuje również szereg innych badań z zakresu Hematologii, Koagulologii (krzepnięcia krwi), Biochemii, Immunochemii (hormony tarczycy, hormony płciowe, markery nowotworowe, zakażenia wirusowe), Serologii grup krwi i Analityki Ogólnej. 

Prestiż magazyn szczeciński
10( 87)
Listopad'15
gajda