Książęcy wernisaż

Książę Filip II należał do tych postaci, które zapisały się w dziejach Pomorza w sposób wyjątkowy.

Autor

Aneta Dolega

Jako człowiek renesansu przejawiał rozległe zainteresowania różnymi dziedzinami nauki i sztuki. Kawalerska podróż po Europie w latach 1595–1597 ukształtowała jego postrzeganie świata. Doświadczenia nabyte w czasie podróży zainspirowały księcia do zorganizowania nowoczesnej kunstkamery na szczecińskim zamku. Filip II był fundatorem wielu fundacji i prawdziwym mecenasem sztuki. Wystawa, której kuratorskie oprowadzanie odbędzie 14 lutego (godz. 11.30 i godz. 13), składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana „Christo et reipublicae”, nawiązująca do dewizy księcia „panującego dzięki swoim cnotom: mądrości, pobożności i sprawiedliwości”, jest poświęcona zarówno jego kontaktom z dworami europejskimi, jak i polityce wewnątrzpaństwowej. Druga część pt. „Wizerunek domu panującego”, jest poświęcona trzem najważniejszym fundacjom powstałym na zlecenie władcy. Filip II kolekcjonował dzieła sztuki z tzw. górnej półki. To wszystko zostało udostępnione na Zamku Książąt Pomorskich.