Młode głosy

"Opera da camera” to nazwa nowego cyklu recitali wokalnych, odbywających się od początku tego roku w sali kameralnej Opery na Zamku im. J. Nieżychowskiego.

Autor

Aneta Dolega

Impulsem do powstania cyklu był recital jednej z najwybitniejszych sopranistek świata – Patricii Petibon. Podczas comiesięcznych koncertów zaprezentują się publiczności młodzi, utalentowani, ale już uznani polscy śpiewacy operowi, stojący u progu wielkich karier na światowych scenach. Każdy z nich, przy akompaniamencie fortepianu, zaproponuje autorski wieczór złożony z utworów pochodzących z różnych epok muzycznych i obszarów geograficznych. W programach znajdą się kompozycje od baroku do XX wieku. Agata Schmidt, mezzosopran, tegoroczna laureatka II nagrody Grand Prix de l'Opera w Bukareszcie zaśpiewa 16 lutego (godz. 19) przy akompaniamencie fortepianu Marka Ruszczyńskiego. W programie utwory F. Liszta, R. Schumanna, H. Wolfa i J. Brahmsa.