Badania laboratoryjne

Jak często powinniśmy wykonywać podstawowe badania służące ocenie stanu zdrowia naszego organizmu?  Raz w roku, a może tylko na wyraźne wskazanie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty?

Autor

prestiz

Częstotliwość wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych zależy zarówno od stanu zdrowia naszego organizmu jak i od wieku. Pacjent może zgłosić się na badania laboratoryjne zalecone przez lekarza prowadzącego albo zapytać o podstawowy lub interesujący go panel badań w laboratorium.

Zaleca się aby morfologię krwi z rozmazem i OB wykonywać raz do roku. Podobne zalecenie dotyczy analizy ogólnej moczu oraz poziomu glukozy na czczo. 

Po 30 r.ż. należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu zdrowia wątroby (oznaczenie enzymów wątrobowych AST i ALT) i ocenie gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, LDL oraz trójglicerydy).

Raz na dwa lata warto sprawdzić stan swojej tarczycy (oznaczenie poziomu TSH, w dalszej kolejności wolnych hormonów tarczycy  –  fT3 i fT4) W przypadku konieczności dalszej diagnostyki stanu tarczycy wykonuje się również całkowite poziomy hormonów T3 i T4. Można wykonać także oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) oraz przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg). Mężczyznom po 40 r.ż. zaleca się badanie poziomu PSA – jest to ocena funkcji gruczołu krokowego.

W ostatnich latach coraz więcej pacjentów zwraca uwagę na profilaktykę. Szczególnie ważnym i często poruszanym tematem są choroby nowotworowe. W ramach badań markerów nowotworowych oznaczamy: CEA – marker karcinoembrionalny, Ca 125, HE4 (wskaźnik ROMA), AFP, CA 19-9 – marker raka trzustki ale także przewodu pokarmowego oraz Ca 15-3 – marker raka sutka. Należy oczywiście pamiętać, że podwyższony poziom markera we krwi nie oznacza jeszcze procesu nowotworowego. 

Wszystkie wyżej wymienione badania można wykonać w Laboratorium Analitycznym Spółdzielni MEDICUS Oprócz ww. badań Laboratorium S.P.L.S. MEDICUS wykonuje również szereg innych badań z zakresu Hematologii, Koagulologii (krzepnięcia krwi), Biochemii, Immunochemii (hormony tarczycy, hormony płciowe, zakażenia wirusowe), Serologii grup krwi i Analityki Ogólnej. 

Należy uważnie obserwować swój organizm – pewne objawy z jego strony niejednokrotnie przyspieszają lub wymuszają na nas wykonanie badań podstawowych i specjalistycznych wcześniej lub częściej niż podają ogólne zalecenia.

Prestiż magazyn szczeciński
7( 95)
Lipiec'16