Inwestują setki milionów euro

Ponad  340 milionów  euro.  Tyle  przeznaczył  Zarząd  Województwa  Zachodniopomorskiego  na  rozwój  naszej  gospodarki.  –  Pieniądze  przyczynią  się  także  do  pogłębienia  współpracy  biznesu  ze  światem  nauki  –  mówią  urzędnicy. 

Autor

Natasza Wolska UMWZP
Monika Wierżyńska Smartlink

galeria

Unia Europejska stawia na rozwój konkurencyjnej gospodarki. Na Pomorzu Zachodnim narzędziem wspierającym rozwój jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. 

– W latach 2007-2013, przyznaliśmy dofinansowania m.in. uczelniom wyższym. Otrzymały środki na rozwój bazy badawczo-rozwojowej (B+R) dla energetyki wiatrowej, biologii molekularnej, biotechnologii czy eksploatacji statków – mówi Barbara Opar z Urzędu Marszałkowskiego. – Również w latach 2014-2020 samorząd wspiera konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 340 mln euro. 

Kluczowe inwestycje znalazły się również w Kontrakcie Terytorialnym. Jest to umowa pomiędzy stroną rządową a samorządem województwa, która obejmuje istotne dla rozwoju Pomorza Zachodniego przedsięwzięcia. Narzędziem wyboru projektów z zakresu B+R jest Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw. Za nami już pierwszy nabór.

Inwestycje w bazę badawczą

Jednym z pięciu projektów na liście kluczowych inwestycji badawczo-rozwojowych jest „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa” Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Szczecińscy naukowcy, dzięki zakupionej aparaturze będą badać własności materiałów, m.in.: wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych, własności dynamiczne konstrukcji i maszyn wielkogabarytowych. Uzyskają możliwość projektowania maszyn i technologii ich wytwarzania. Rozszerzą też zakres badań i wytwarzania innowacyjnych materiałów, w tym z surowców odnawialnych, w branżach, w których specjalizuje się region zachodniopomorski. Umożliwią tym samym wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, a na to stawia Unia Europejska. 

– Projekt jest ukierunkowany na potrzeby lokalnego przemysłu. W naszym regionie jedną ze specjalizacji  jest przemysł metalowy i maszynowy. Mamy wiele firm, które zajmują się wytwarzaniem konstrukcji wielkogabarytowych, obejmuje to branżę maszyn przeładunkowych, stoczniową, konstrukcji offshore, energetykę wiatrową. W regionie działają również firmy, które projektują i wytwarzają zaawansowane maszyny wytwórcze dla branży farmaceutycznej czy obróbki drewna. To są beneficjenci tego projektu. Do grupy tej włączyć należy potrzeby wszystkich tych gałęzi przemysłu, które w swojej działalności potrzebują zastosowania innowacyjnych materiałów kompozytowych, nanokompozytowych i biokompozytowych – podkreśla prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor,  Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Wydział ma też liczne kontakty z partnerami przemysłowymi spoza regionu zachodniopomorskiego. Szczególnie silna jest współpraca z firmami branży obrabiarkowej. Zatem projekt będzie miał też wymiar ogólnokrajowy, bo z doposażonych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki będą korzystali partnerzy przemysłowi z całej Polski – dodaje profesor Mirosław Pajor. 

Badania na rzecz przemysłu

Zachodniopomorskie uczelnie coraz chętniej otwierają się na współpracę z praktykami i ludźmi biznesu. Dowodem na to jest również duże zainteresowanie naborem na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił kolejną turę naboru, która potrwa do 17 listopada. Na listę mogą zostać wpisane projekty przewidziane do realizacji na Pomorzu Zachodnim, polegające na tworzeniu lub rozwijaniu publicznej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych i służące rozwojowi regionu.

2( 1)
Listopad'17