Miasto Arobala

07-10-2014

Jest jednym z najzdolniejszych ilustratorów młodego pokolenia. Ma na koncie okładki płyt dla braci Waglewskich i Brodki, współpracę z Teatrem Dramatycznym i Krystianem Lupą, wybitnym reżyserem teatralnym. Publikował m.in. w „Przekroju” i „Wprost” a w 2011 roku magazyn „Sukces” zaliczył go do grona najbardziej utalentowanych polskich ilustratorów.

Prace Bartłomieja Arobala Kociemby trafią do Szczecina dzięki staraniom kuratorów spod szyldu Tokarni: Patrycji Tokarskiej i Macieja Gardiasza.Zostaną zaprezentowane podczas VIII edycji Westivalu Architektury, który w tym roku odbywa się pod hasłem „ Miasto rzecz publiczna”. Autor pokaże instalację zatytułowaną „Przestrzeń publiczna, przestrzeń wspólnej obecności" i sam o niej opowie podczas wernisażu 17 października o godz. 17.30 w Trafostacji Sztuki.

- Praca składać się będzie z czterech stołów połączonych w jeden długi biały stół. Po dwóch jego stronach znajdować się będą cztery białe stołki umożliwiające oglądanie znajdujących się na nim obiektów z bliskiej perspektywy, jak również dające możliwość zrelaksowania się osobie siedzącej przy stole i nawiązywania kontaktu z siedzącymi obok i po drugiej stronie. Każdy z tych stołów będzie jedną z części Szczecina. – o swoich projekcie mówi autor.Arobal dorastał w Barlinku, małej pomorskiej miejscowości. Samouk, rysowaniem zajął się w wieku 21 lat. Aktualnie mieszka w Warszawie.

Wystawa potrwa w Trafo do 21 listopada 2014 roku. Współorganizatorem wernisażu jest Westival, partnerem - Trafostacja Sztuki.

arobal.tumblr.com


Nowy Numer