Czas na aleję Wojska Polskiego

Pod koniec sierpnia podpisano umowę dotyczącą realizacji modernizacji reprezentacyjnego fragmentu jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Szczecina – alei Wojska Polskiego. Chodzi o odcinek od placu Szarych Szeregów do placu Zwycięstwa.  Koszt prac, to ponad 80 mln zł.

Autor

Dariusz Staniewski

Przebudowa była długo przygotowywana. Wymagała wielu uzgodnień, spotkań oraz konsultacji społecznych. 

– Musieliśmy wypracować projekt, który nie będzie z jednej strony tylko i wyłącznie modernizacją układu drogowego, ale także spowoduje, że ulica odzyska swój blask i będą się tutaj pojawiały działania społeczne, inicjatywy i pomysły, które będą ożywiały tą ulicę i przyciągały do niej mieszkańców – stwierdził Piotr Krzystek, prezydent  Szczecina.

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy pierwsze prace rozpoczną się w połowie września tego roku. Będą prowadzone przy skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i alei Wojska Polskiego do wysokości Placu Zgody.

Przebudowana aleja Wojska Polskiego ma zachęcić mieszkańców do powrotu do centrum Szczecina, do osiedla Śródmieście Zachód. Zmieni się charakter tej ulicy. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu – będzie bardziej dostosowana, niż w chwili obecnej, do potrzeb osób pieszych.  Powstaną miejsca postojowe w pasie środkowym rozdzielającym dwie jezdnie jednokierunkowe. 

Przebudowie ulegnie m.in. sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie uliczne, powstaną elementy małej architektury. Rewitalizowany fragment alei stanie się „zielonym salonem” miasta. Zostaną zasadzone drzewa o reprezentacyjnym charakterze dla Szczecina – platany i magnolie. Projekt modernizacji zakłada także nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż sąsiadujących z nim wieżowców. Znajdą się tam nowe krzewy, trawy i byliny. 

Przebudowany zostanie układ drogowy i torowy w rejonie placu Zwycięstwa, Bramy Portowej, ulicy Krzywoustego. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, sygnalizacji świetlnych, tramwajowej sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego oraz budowę systemu informacji pasażerskiej i ścieżek rowerowych. Realizacją modernizacji alei Wojska Polskiego zajmie się Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. W imieniu miasta przebieg prac  będzie nadzorować komunalna spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

 

Prestiż  
Wrzesień 2021