Katastrofa na Odrze może się powtórzyć

Susza hydrologiczna i toksyny wydobywające się z zakwitających złotych alg — takie według raportu przygotowanego na zlecenie resortu środowiska są przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze. Tylko w województwie zachodniopomorskim wyłowiono ponad 170 ton śniętych ryb. Tymczasem rząd przygotowuje specustawę, która ma m.in. odtworzyć życie biologiczne Odry. Samorządy i instytucje podejmują też szereg działań niwelujących skutki katastrofy i mających zapobiec jej w przyszłości. Szczecińscy naukowcy twierdzą jednak, że wiele z tych działań okaże się nieskutecznych i katastrofa może powtórzyć się już niebawem.

Autor

Jakub Jakubowski

Specustawa to na pewno ważny krok

ku temu, by podobna katastrofa nie powtórzyła się w przyszłości. Zakłada ona m.in. budowę 12 nowych oczyszczalni ścieków na Odrze, kilka zostanie zmodernizowanych, potrzebne będzie wybudowanie 2 tys. km nowej kanalizacji. Wstępnie przygotowano na to 6 mld zł.

– Specustawa ma za zadanie, również w zakresie biologicznym, odtworzenie całego życia biologicznego rzeki Odry. Niezwykle istotne jest, aby prace oparte były o wiedzę naukową, a przede wszystkim o wytyczne, które uzyskamy ze strony zaplecza naukowego. Dotyczy to w szczególności procesu odtworzenia biomasy, a więc zarybienia, tarliska i procesu stałego monitoringu. Proces monitoringu chcemy powierzyć Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – mówi Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Naukowcy na pomoc Odrze

Plany i program odbudowy środowiska wodnego Odry, który jest bazą specustawy, opracowany został m.in. przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Morskiego Instytutu Rybackiego i Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Gdyni. Tymczasem prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT, utworzył grupę naukowo-ekspercką do zbadania przyczyn katastrofy ekologicznej w Odrze. W jej składzie są zachodniopomorscy naukowcy: ichtiolodzy, hydrobiolodzy, toksykolodzy, chemicy, bioinżynierzy, przyrodnicy oraz ichtiopatolodzy. Zadaniem zespołu jest odbudowa odrzańskiego ekosystemu.

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki twierdzi jednak, że nie będzie to możliwe bez wypracowania kompromisu między gospodarką a środowiskiem. Podkreślił, że istotne jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania rozlokowanego w całym biegu rzeki Odry i budowa stacji monitorujących, co pozwoli określić źródła zrzutu potencjalnych zanieczyszczeń. Pomocne w tym będą biologiczne stacje wskaźnikowe, wykorzystujące bioindykatory np. małże, jak to funkcjonuje m.in. w wodociągach. Formicki wspomniał, że do badań można wykorzystać też drony podwodne oraz programy komputerowe do modelowania, jak rzeka zachowa się podczas zanieczyszczenia. Podkreślił, że okres czasu potrzebny na odbudowę życia biologicznego Odry będzie można określić po zakończeniu badań.

Katastrofa ciągle trwa

Temat ratowania Odry dość wyraźnie wybrzmiał też podczas niedawnego Szczytu Ekologicznego Pomorza Zachodniego. Profesor Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, w swoim wystąpieniu podkreślił wręcz, że Odry nie da się odnowić. Jego zdaniem, nie jest to możliwe w obecnym stanie gospodarczym, społecznym i ekonomicznym.

– Nie łudźmy się, ta katastrofa ciągle trwa. To, co się stało, to przyczynek do dalszego pogłębiania się skutków katastrofy, które mogą wypłynąć w kolejnych latach. I tego też należy się spodziewać. Odra nie posiada parametrów właściwych dla wód słodkich i przed katastrofą też było źle. Od wielu lat jest w stanie złym albo słabym – przekonuje Robert Czerniawski.

Trudno się ze słowami profesora nie zgodzić. Już w 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym zwracała uwagę na to, że środki podejmowane w celu ograniczenia zanieczyszczenia rzeki są niewystarczające, przebiegają bardzo powolnie, a sama jakość wody jest poniżej norm. Śnięte ryby pojawiały się w Odrze już od długiego czasu, a inspektorzy NIK zwracali wtedy uwagę, że brak jasnej polityki względem rzek rozmywa zakres odpowiedzialności w tej kwestii. W raporcie podkreślono, że instytucje nie egzekwują prawa w takim stopniu, by zapewnić rzece ochronę, a problemy związane z zanieczyszczeniem bardzo często zamiata się pod przysłowiowy dywan.

Winny jest człowiek

Rządowy zespół ds. sytuacji na Odrze stwierdził w raporcie, że za katastrofę odpowiadają toksyny wydobywające się z zakwitających złotych alg. Sęk w tym, że złote algi kwitną tylko w wodach słonych. Tymczasem Odra już od dawna charakteryzowała się wysokim zasoleniem i przekroczonymi normami parametrów chemicznych, a jej skład znacznie odbiegał od parametrów typowych dla wód słodkowodnych. Gdy do tego doszły bardzo wysokie temperatury i bardzo niski stan wód, doszło do katastrofy.

Mało tego. Profesor Robert Czerniawski jest przekonany, że jeśli nie dojdzie do radykalnych zmian, to sytuacja będzie się regularnie powtarzać. Jego zdaniem, winna nie jest przyroda, a działalność człowieka. Przyroda dopełniła tylko dzieła zniszczenia.

– Najgorsze jest to, że przez wiele lat sprawdzając i znając stan rzeki, wciąż pozwalaliśmy na zbyt duże zrzuty ścieków. One, co prawda były zgodne z posiadanymi zezwoleniami, ale te normy nie odpowiadały aktualnej ilości wody i warunkom atmosferycznym. Trzeba pamiętać, że w mniejszej ilości wody stężenie tego, co wlewamy, staje się większe. Ekosystem Odry długo się przed tym bronił, ale w tym roku już nie wytrzymał. Jeśli nie dojdzie do radykalnych zmian, to będzie się powtarzało. Zrzuty muszą być dostosowane do warunków naturalnych. To wymaga stałej obserwacji i elastyczności – mówi dyrektor Instytutu Biologii US.

Ograniczyć zanieczyszczenia

Z wnioskami profesora Roberta Czerniawskiego zgadzają się także eksperci rządowego zespołu ds. sytuacji na Odrze. W swoim raporcie nie przyznają jednak wprost, że do katastrofy doprowadziło działanie człowieka, niemniej rekomendują ograniczenie zanieczyszczeń, jakie dostają się do wód poprzez weryfikację pozwoleń wodno-prawnych i systemowe zarządzanie legalnymi zrzutami. Zapowiadają też walkę z nielegalnymi zrzutami oraz budowę zintegrowanego monitoringu jakości wód połączonego z kontrolą warunków hydrologicznych i metereologicznych.

Szczecińscy naukowcy podkreślają, że z podjęciem działań nie można zwlekać, zagrożenie bowiem nie minęło, a Odra jest tykającą bombą zegarową. Obecnie w korycie rzeki, zalegają ogromne ilości materii organicznej, powstającej z rozkładających się tkanek ryb, małży, ślimaków oraz innych organizmów. Istnieje potencjalne zagrożenie związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym Odry.

– Oznacza to, że musimy na bieżąco monitorować obecność bakterii, które są wyznacznikami jakości mikrobiologicznej wód. W podstawowej ocenie sanitarnej wód uwzględniana jest obecność i liczebność E.coli i paciorkowców kałowych, które są uznawane za potencjalne ryzyko zdrowotne. Ich obecność w badanym środowisku, wskazuje na możliwość występowania również drobnoustrojów patogennych – mówi prof. Jolanta Kiełpińska z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

Skutki społeczne i gospodarcze

Program naprawczy to jedno, ale katastrofa ekologiczna na Odrze ma też olbrzymie, negatywne skutki społeczne i mocno odbija się na gospodarce. O wprowadzenie przez administracją państwową systemowych i długofalowych rozwiązań umożliwiających uruchomienie środków adekwatnych do sytuacji spowodowanej katastrofą, apeluje zachodniopomorski sejmik.

– Państwo nie zdało egzaminu, bo doszło do katastrofy. To się nie powinno zdarzyć. Przespano kluczowy moment dla sprawy. Działania rozpoczęto, bowiem od zapobiegania skutków katastrofy, a nie jej przyczyn. Efekty skażenia rzeki będziemy odczuwać przez wiele lat.

Nie pozwólmy twierdzić, że nic się nie stało – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorski sejmik w przyjętym stanowisku wskazuje przede wszystkim, że sytuacja na Odrze mogłaby wyglądać inaczej, gdyby nie nowelizacja ustawy Prawo wodne w 2018 roku odbierająca samorządom województw wszelkie kompetencje w zarządzaniu gospodarką wodną. Negatywne opinie co do ówczesnych zmian regulacji prawnych, sprawdzają się obecnie.

Ponadto, zdaniem przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pomoc dla poszkodowanych, co prawda przyszła szybko, ale jest nieadekwatna do poniesionych strat i nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców, których działalność wokół rzeki sprofilowana jest w obszarze turystyki, wypoczynku i gastronomii. Np. tylko w powiecie gryfińskim utracono 9 stawów hodowlanych. Zaznaczyli, że pomoc należy się również samorządom, którym powinny zostać zwrócone fundusze przeznaczone na walkę z katastrofą.

 

Prestiż  
Listopad 2022