2023 rok

Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim

Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych celów do którego, krok po kroku, zdecydowanie i konsekwentnie zmierza Województwo Zachodniopomorskie. Wysiłki regionu zostały dostrzeżone w czerwcu ubiegłego roku przyznaniem Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości. Idąc „za ciosem”, kilka tygodni później Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim. W ciągu najbliższych miesięcy lokalny biznes będzie mógł skorzystać ze sporego pakietu działań służących promocji przedsiębiorczości, innowacyjności, podnoszenia konkurencyjności firm oraz rozwoju regionalnej gospodarki.

Autor

Dariusz Staniewski

Europejski Komitet Regionów przyznał Pomorzu Zachodniemu nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości za innowacyjne i zrównoważone strategie wspierania przedsiębiorców, promowanie cyfrowej i zielonej transformacji oraz pomoc w przełamywaniu kryzysu pandemii COVID-19. Wyróżnienie to otrzymały tylko trzy samorządy w Unii Europejskiej – hiszpańska Barcelona, portugalska gmina Penela i województwo zachodniopomorskie.

– Przedsiębiorczość ma wiele definicji, jednak dla mnie jest ona rodzajem mocy pozwalającej urzeczywistniać pomysły jednostki i przekuwać je na biznesy, które mają potencjał ulepszyć życie wielu ludzi. Zawsze będę szanował osoby, które dzięki swojej kreatywności, otwartości oraz determinacji budują gospodarkę Pomorza Zachodniego. Cieszę się, że wysiłki regionu w zakresie wspierania przedsiębiorczości zostały dostrzeżone przez Komitet Regionów, który wyróżnił nas Nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (The European Entrepreneurial Region – EER Award) – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Nagroda była katalizatorem działań Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, który jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim.

– Nagrodę Przedsiębiorczości otrzymują regiony z najlepszymi praktykami w promocji przedsiębiorczości, zwiększania społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirujące do rozwoju i zakładania biznesów. Jestem niezwykle dumny zarówno jako marszałek, jak też mieszkaniec Pomorza Zachodniego, że to wyróżnienie trafiło właśnie do nas – szczególnie, że do tej pory tylko trzy regiony w kraju dostąpiły takiego zaszczytu – stwierdził marszałek województwa.

Dodaje, że ten rok zapowiada się jako pełen wyzwań dla gospodarki, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

– Tym bardziej widzimy potrzebę wspierania zachodniopomorskich firm w tym pełnym niepewności i zawirowań ekonomicznych czasie. Jestem przekonany, że trudne czasy tylko umocnią naszą solidarność i pokażą wagę efektywnej współpracy samorządu, nauki i biznesu. Musimy mieć w pamięci, z jakiego miejsca startowaliśmy w porównaniu do innych regionów. Przyszło nam boleśnie przechodzić transformację ustrojową, jednak udało nam się nie tyle przebudować gospodarkę, co zbudować ją na nowo. Mówiąc „my”, mam tu na myśli mieszkańców Pomorza Zachodniego, przedsiębiorczych ludzi zakładających tu swoje biznesy, podejmujących ciekawe przedsięwzięcia. Mówię też o inwestorach, którzy uwierzyli w nasz region i przenieśli tu swoje firmy, a także o izbach gospodarczych i stowarzyszeniach przedsiębiorców – mówi marszałek Geblewicz.

Oczywiście – jak przekonuje Olgierd Geblewicz – nie można zapominać o samorządach, które starały się stworzyć optymalne warunki dla biznesu i rozwoju gospodarki.

– W Roku Przedsiębiorczości w sposób szczególny chcemy propagować aktywność zwłaszcza wśród młodych, aby podnosić konkurencyjność działających w naszym regionie firm. Jako samorząd wspieramy regionalną gospodarkę m.in. poprzez podmioty takie jak Centrum Inicjatyw Gospodarczych (CIG). To też zwróciło uwagę Europejskiego Komitetu Regionów, który docenił działania Pomorza Zachodniego w kierunku promocji przedsiębiorczości i podnoszenia poziomu innowacyjności – zapewnia Geblewicz.

Centrum Inicjatyw Gospodarczych organizuje m.in. zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których uczą się, jak prowadzić firmę poprzez branżowe symulacje biznesowe online. Centrum rozwija też kompetencje informatyczne i cyfrowe wśród młodych ludzi, którzy będą mogli uczestniczyć w Robocampach i podnosić umiejętności głównie w zakresie programowania. Dla studentów i młodych programistów CIG organizuje hackathony, w których zespoły walczą o nagrody odpowiadając na konkretne wyzwania przedstawione przez zachodniopomorskie firmy.

Województwo finansuje szkolenia on-line dla naukowców i kadry dydaktycznej pn. Akademickie Piątki Przystani Nauki.

Dla firm technologicznych w początkowym etapie rozwoju przygotowano specjalny system wsparcia, w ramach którego mogą uzyskać praktyczną wiedzę (Startup Shoty) czy spotkać się z mentorami, którzy podpowiedzą, jak rozwijać swój biznes. Ważnym wydarzeniem dla firm jest również Konkurs Gospodarczy „Twój Biznes pod banderą sukcesu”. Jego celem jest promocja działalności gospodarczej prowadzącej do wzrostu potencjału i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego, zachęcanie lokalnych firm do wprowadzania systemów jakości, nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy, promocja badań naukowo - technicznych, innowacyjności, wynalazczości i transferu technologii.

– Mamy za sobą już trzecią, cieszącą się rekordowym zainteresowaniem przedsiębiorców, edycję tego wydarzenia, a już pracujemy nad kolejną, która będzie miała swój finał pod koniec 2023 roku. W planach na ten rok mamy także wiele innych działań. W lutym na uroczystej gali zainaugurujemy Rok Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim. Czekają nas także dwie konferencje z cyklu „Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne”: na wiosnę z tematyki związanej z marketingiem i zarządzaniem, a jesienią - na temat innowacji i nowych technologii. Będzie też organizowana od 2018 roku konferencja SmartUP! – dodaje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Trwają także prace nad budową specjalnego portalu dla przedsiębiorców, gdzie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać bezpłatne wsparcie i doradztwo w różnych obszarach prowadzenia firmy.

– W innym naszym działaniu uznany światowy audytor przeprowadzi indywidualne oceny innowacyjności ponad 200 przedsiębiorstw. Podczas zaplanowanych na ten rok studiów podyplomowych z zakresu usług brokera innowacji podniesiemy również kompetencje pracowników instytucji otoczenia biznesu w zakresie komercjalizacji wiedzy, tak aby mogli oni w dalszym ciągu efektywnie wspierać przedsiębiorców z regionu. Ponadto, w drugiej połowie roku planujemy przeprowadzić internetową kampanię społeczną odnośnie potencjału innowacyjnego i naukowego Pomorza Zachodniego – mówi Olgierd Geblewicz.