Polski Ład i przedsiębiorcy okiem urzędników skarbowych

Autor

Dariusz Staniewski

Jak z perspektywy urzędników skarbowych wygląda wdrażanie Polskiego Ładu w firmach na Pomorzu Zachodnim?

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy nie zgłaszają nam obecnie większych problemów. Na początku wprowadzania zmian, kiedy było wiele nowych rozwiązań, mieliśmy oczywiście więcej pytań od przedsiębiorców. To pokazywało,

że oni je śledzili, interesowali się nimi i podejmowali działania, żeby je na bieżąco uwzględniać. Te firmy, z którymi teraz rozmawiamy, raczej wyrażają zadowolenie – szczególną akceptacją cieszy się choćby możliwość zmiany formy opodatkowania za rok 2022, czy odliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne. Nasi klienci pozytywnie oceniają też możliwość wspólnego rozliczenia małżonków (np. zawieszona działalność na podatku liniowym), ujednolicenie terminów składania zeznań, czy też zwiększenie kwoty dochodu dziecka, która pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowych. Przedsiębiorcy na bieżąco rozliczają podatki, wpłacają zaliczki. Nie widzimy więc większych problemów ze stosowaniem przez nich nowych przepisów.

Kiedy zostały podjęte pierwsze działania?

Działania informacyjne o zmianach rozpoczęliśmy już na początku stycznia ubiegłego roku i kontynuowaliśmy je praktycznie przez cały rok. Mówię tu o dyżurach dla podatników, webinarach, szkoleniach czy infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Nasze pierwsze działania były skierowane do księgowych i doradców podatkowych, którzy reprezentują bardzo liczną grupę podatników wdrażających Polski Ład. Obserwowaliśmy również intensywne działania podejmowane po stronie jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców, którzy są nie tylko podatnikami, ale też płatnikami. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z największą na Pomorzu Zachodnim organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Północną Izbą Gospodarczą i razem prowadziliśmy webinary dla przedsiębiorców. Urzędy skarbowe regularnie współpracują z samorządem terytorialnym, więc i zagadnienia zmian podatkowych były tematami dyskusji i wsparcia.

Z jakimi problemami najczęściej stykają się urzędnicy?

Problemy, czy też wątpliwości dotyczą głównie zrozumienia samych zapisów ustawy. Staramy się tłumaczyć nowe regulacje w czytelny, prosty sposób. Okazuje się, że to bardzo często rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców. Początek roku zdominowały pytania o formularz PIT-2. Podatnicy pytali czy muszą składać taki formularz i w jakich przypadkach. Obecnie pytania w tym zakresie dotyczą osób pracujących na kilku umowach i nowego wzoru tego oświadczenia. Przepisy wprowadziły nowy termin rozliczeń podatkowych dla podatników opodatkowanych ryczałtem, czyli tych, którzy składają PIT-28. Dlatego na początku roku pojawiły się pytania, w jakim terminie trzeba wpłacić podatek za grudzień ubiegłego roku. Podatnicy zgłaszają też wątpliwości co do sposobu odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pytają na przykład, jak wypełnić deklarację PIT-16A w związku ze zmianami wprowadzonymi w lipcu. W połowie roku pojawiły się również pytania o możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne. Podatników interesowały terminy złożenia oświadczenia. Dużym zainteresowaniem cieszyło się rozwiązanie dotyczące zwolnienia dochodów pracujących emerytów, dlatego było wiele pytań o zasady skorzystania z ulgi podatkowej. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, to Polski Ład dał możliwości wejścia w estoński CIT w ciągu roku. Dlatego podatnicy pytali o termin złożenia oświadczenia o wyborze i o warunki, które trzeba spełnić, aby przejść na to preferencyjne opodatkowanie.

Które obszary Polskiego Ładu są najbardziej problematyczne?

Jest kilka obszarów, które budzą dużo pytań, ponieważ dotyczą wielu podatników. Wiążą się one z rocznymi rozliczeniami podatkowymi. Kwestia ta, wobec dynamicznych zmian prawa w ubiegłym roku, stanowi obecnie jedno z największych wyzwań pracodawców. Mówię tu chociażby o odliczaniu składki na ubezpieczenia zdrowotne, zmianach w obowiązkach płatnika, czyli o znanym już nam wszystkim PIT-2, zmianach stawki podatku PIT, likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej, czy też nowym mechanizmie poboru zaliczek. Podatnicy pytają wciąż o zasady skorzystania z nowych ulg – takich jak ulga dla seniora, dla rodzin z 4 i większą liczbą dzieci oraz dla powracających z zagranicy. Poza tym pojawiają się pytania dotyczące rozwiązań wprowadzonych Tarczą Antyinflacyjną. Na bieżąco staramy się wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Jak administracja skarbowa podchodzi do tych problemów i pomaga przedsiębiorcom?

Od samego początku staraliśmy się wspierać podatników w realizowaniu ich obowiązków podatkowych w nowej rzeczywistości prawnej. Już na początku stycznia uruchomiliśmy w urzędach skarbowych dodatkowe stanowiska obsługowe, organizowaliśmy specjalne dyżury, podczas których nasi pracownicy udzielali wszelkich informacji na temat rozwiązań Polskiego Ładu. Wyznaczyliśmy odrębne numery telefonów dla pytań podatników. Prowadziliśmy też wspólne dyżury z ZUS-em, gdzie mogli zapytać i o sprawy podatkowe i o sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi. W naszym elektronicznym systemie umawiania wizyt pojawiła się specjalna pozycja „Polski Ład”, a później „Niskie Podatki”, która pozwala umówić wizytę w urzędzie właśnie z pytaniami dotyczącymi wprowadzonych zmian.

Jak wielu przedsiębiorców z tego skorzystało?

Od momentu uruchomienia takiej opcji do końca 2022 roku zarejestrowaliśmy 1.687 wizyt w tej sprawie w urzędach skarbowych naszego województwa. Ale to nie wszystko. Do firm zatrudniających powyżej 100 pracowników oraz fundacji skierowaliśmy pisemne informacje o nowych przepisach wynikających z Polskiego Ładu, przesyłaliśmy wszelkie dostępne nam informacje (linki do szkoleń w formule on-line, stron internetowych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania). Poza tym intensywnie działała infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, którą w newralgicznym okresie wzmacniali również pracownicy zachodniopomorskich urzędów skarbowych. Obecnie pytań jest mniej, głównie udzielamy telefonicznych informacji bądź wyjaśniamy wątpliwości podczas wizyt w urzędzie.

Na co najczęściej, w Polskim Ładzie, skarżą się przedsiębiorcy?

Nie docierają do nas typowe skargi.

Ale na początku roku podatnicy zgłaszali, że nie zdążyli z przygotowaniem systemów do nowych przepisów. Największą uciążliwość przedsiębiorcy widzą w regułach podatkowych, ustanowionych przepisami Polskiego Ładu, dotyczącymi sposobu obliczania zaliczek w szczególności ulgi dla klasy średniej, która obowiązywała w pierwszej połowie roku. Dodatkowym problemem, na który często zwracają uwagę jest niepewność, jak poprawnie obliczyć zobowiązania podatkowe w sytuacji znaczących zmian w przepisach na przestrzeni tego roku. Płatnicy obawiają się ponadto utrudnień związanych z koniecznością prawidłowego rozliczenia zatrudnionych osób. Sporadycznie zdarzają się pytania o kartę podatkową. Podatnicy pytają np. dlaczego niektóre rodzaje działalności gospodarczej zostały z niej wykluczone. Inni wyrażają niezadowolenie z powodu braku możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych.

Jak z perspektywy urzędników skarbowych firmy radzą sobie z nowymi przepisami?

Zmiany wprowadzone ustawą Niskie Podatki budzą mniej wątpliwości, niż te, które wynikały z Polskiego Ładu. Prawdziwym testem będą jednak rozliczenia podatkowe, które lada moment złożą podatnicy i płatnicy. Wtedy dopiero będzie można realnie stwierdzić jak przedsiębiorcy poradzili sobie ze zmianą przepisów podatkowych. W zakresie rocznych rozliczeń – dla podatników składających PIT-37 – tradycyjnie wypełnimy elektroniczne zeznanie za 2022 rok. Jeśli podatnik skorzysta z naszej oferty będzie miał pewność, że zeznanie zostało złożone prawidłowo. Jeżeli okaże się, że rozliczenie z ulgą dla klasy średniej byłoby dla podatnika korzystniejsze, to naczelnik urzędu skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny i go o tym poinformujemy. Wielu przedsiębiorców, korzysta z usług księgowych i doradców podatkowych, którzy w trakcie roku poznali nowe regulacje, więc nie powinni mieć większych problemów z rozliczeniami podatkowymi. Natomiast tym przedsiębiorcom, którzy sami rozliczają swoje podatki, w razie potrzeby będziemy udzielali pomocy w rozliczeniach, np. podczas wizyt w urzędzie.