Galeria: Wędrówka po sztuce powrót do artykułu

W upalny dzień warto się schronić w chłodnych i przyjaznych murach Trafostacji Sztuki. Ten fascynujący architektonicznie budynek ma równie frapujące wnętrze.

Prestiż  
Styczeń 2022