Kronika Prestiżowa

Szczecin ma talent!

Karina Tessar

Talenty Szczecina – pod tą nazwą odbył się kolejny, coroczny koncert charytatywny organizowany przez Rotary Club Szczecin International. Dochody z koncertu są przeznaczone głównie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i edukacyjnego. Dzięki wsparciu uczestników zabawy cel znowu został osiągnięty. Koncert odbył się 7 listopada w sali symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, apoprzedziła go inauguracja wystawy “Szczecinianie”. Dyrektor Filharmonii, Dorota Serwa, otrzymała tytuł Honorowego Członka Klubu Rotary Szczecin International za długoletnią pomoc w organizacji koncertu „Talenty Szczecina”.

Prestiż  
Grudzień 2015