Kronika Prestiżowa

Gokartem dla hospicjum

Karina Tessar

W Hotelu Silver odbył się VIII Lions Gokart Racing, zorganizowany przez Lions Club Szczecin Rainbow Bridge, z którego dochód przeznaczony został na wyposażenie Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Impreza co rok cieszy się dużym zainteresowaniem. Osobiście uczestniczył w niej gubernator Okręgu 121 Lions Clubu, Radosław Bielicki, jak również goście z zaprzyjaźnionego LC Stolzenau z Niemiec.

Prestiż  
Grudzień 2016